НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


НАЗУКОВА Наталія Миколаївна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ У ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:118-130https://doi.org/10.15407/eip2021.03.118


АНОТАЦІЯ ▼

Державне фінансування освіти належить до найважливіших фіскальних інструментів реагування на виклики постпандемічного відновлення економіки. Інвестиції у вищу та професійну освіту формують основу для зростання загальної факторної продуктивності, а отже – й економічного зростання. Водночас в умовах жорсткої бюджетної економії, яка визначатиме напрями бюджетної політики країн, що розвиваються, у середньостроковій перспективі, потребують ідентифікації ключові напрями фіскальної активізації чинників економічного зростання. До інструментарію оцінки напрямів державного фінансування освіти як одного з найважливіших чинників постпандемічного економічного відновлення в умовах жорсткої бюджетної економії запропоновано віднести показники віддачі від інвестицій в освіту різних рівнів. Різниці в оцінках віддачі від різних освітніх рівнів можуть бути враховані при розробленні державної політики фінансування освіти.
У статті здійснено апробацію для України підходу Центру європейських економічних досліджень до розрахунку віддачі від інвестицій у вищу та професійно-технічну освіту. Особливістю запропонованого підходу є можливість симуляції достатньої кількості даних щодо рівня доходів фізичних осіб в умовах обмеженої інформації. Окрім даних щодо рівня заробітної плати осіб з вищою та професійно-технічною освітою, розрахунки у статті базуються на розмірах бюджетних видатків на освіту протягом усього навчання у розрахунку на одного учня/студента, ставках податків з доходів фізичних осіб, сум допомоги по безробіттю і державної соціальної допомоги на одну особу. Запропонований підхід дозволяє здійснювати сценарні оцінки віддачі від інвестицій в освіту, які базуються на макроекономічних прогнозах та враховують зміни у податковому законодавстві. З'ясовано, що в Україні віддача від інвестицій у вищу та професійну освіту відповідає середнім показникам країн ОЕСР. Окреслено напрями розвитку запропонованого методичного підходу та визначено актуальні сфери для його застосування.
Публікацію підготовлено в рамках виконання НДР "Розвиток фіскального простору для забезпечення економічного зростання" (№ держреєстрації 0119U003650).

Ключові слова:бюджетне фінансування освіти, віддача від інвестицій в освіту, економічна криза, пандемія COVID-19, державна допомога, податкові надходження


Стаття українською мовою (cтор. 118 - 130) ЗавантажитиЗавантажень : 82

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼