НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/3

Економічна політика та становлення нової системи господарювання


СІДЕНКО Володимир Романович1

1Центр Разумкова

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:7-32https://doi.org/10.15407/eip2021.03.007


АНОТАЦІЯ ▼

У статті розглядаються глобальні чинники впливу на сільський розвиток в умовах лібералізації ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. Визначається вплив глобальних процесів та глобального капіталу на розвиток національних фермерських господарств, розподіл доходів та доступ до земельних ресурсів, процеси виробництва та справедливого розвитку. Доведено, що процеси глобалізації, зумовлюючи посилення концентрації агропродовольчого виробництва та бізнесу і збільшення ролі великих транснаціоналізованих корпорацій, спрямовані насамперед на експлуатацію вже наявних порівняльних переваг країни, а не їх нарощування, і зумовлюють становлення в багатьох приймаючих країнах моделі подвійної економіки, розщепленої в технологічному та соціально-економічному вимірах на якісно неоднорідні сектори.
Автор доходить висновку, що хоча глобальні чинники аграрного виробництва і можуть чинити умовно позитивний вплив в макроекономічному аспекті, домінування на ринку багатонаціональних (транснаціональних) компаній, великих компаній-експортерів та фінансово потужних суверенних фондів добробуту може створювати ризики та загрози витіснення з ринку для українського фермерства та призводити до блокування сталого розвитку сільських територій. При цьому відбуватиметься перетворення агросектора України на сировинну ланку глобальних ланцюгів виробництва продовольства, керованих великими транснаціоналізованими структурами, створення всередині економіки України своєрідного сировинного анклаву транснаціоналізованого виробництва.
У статті стверджується, що в сучасному світовому господарстві, де відбуваються кардинальні трансформації та зростає невизначеність, земля ставатиме дедалі ціннішим активом, привабливим не лише для аграрних виробників, а й для земельних спекулянтів та загалом тих, хто намагається зберегти вартість своїх активів в умовах зростаючих глобальних ризиків. За таких умов інвестиції в землю зовсім не обов'язково сприятимуть розвитку аграрного виробництва, оскільки спекулятивний капітал в умовах поширення очікувань щодо тривалого та істотного підвищувального тренду цін на земельні ділянки братиме гору над виробничим аграрним капіталом. Загалом це може призвести до істотного зростання вартості сільськогосподарського виробництва і цін на продовольство.
Автор доводить, що лібералізація земельного ринку зумовлює зростання ризиків переходу контролю над земельними ресурсами України до іноземців (суверенних фінансових фондів держав, провідних міжнародних корпорацій), зважаючи на їх кардинальне переважання за обсягом доступних фінансових ресурсів для придбання землі, порівняно з тими, які мають резиденти України.
У статті обґрунтовується комплекс політичних заходів та інструментів національної політики, необхідних для мінімізації ризиків, пов'язаних із запровадженням в умовах глобалізації вільної купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення, що відповідають принципам регулювання Європейського Союзу.
Підготовлено у рамках наукового проєкту «Просторова справедливість у землекористуванні для сталого розвитку сільських територій», який виконується відповідно до Постанови Президії НАН України від 23.12.2020 р. № 296 (державний реєстраційний № 0120U100816).

Ключові слова:ринок землі сільськогосподарського призначення, сільський розвиток, глобалізація, глобальний капітал, багатонаціональні (транснаціональні) корпорації, суверенні фонди розвитку, економічні та соціальні ризики і загрози


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 32) ЗавантажитиЗавантажень : 100

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼