НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Інституціональні перетворення в Україні


БЕРЕЖНИЦЬКА Уляна Богданівна1

1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:143-159https://doi.org/10.15407/eip2021.02.143


АНОТАЦІЯ ▼

Стаття присвячена розгляду концептуальних засад роботи інституцій підтримки і сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; визначено цінність існування таких організацій, цінність їхнього продукту – послуг для малого і середнього підприємництва (МСП), що уможливлює точніше розуміння основної функціонально-прикладної ролі і призначення цих структур.
В умовах недостатньої довіри населення України до державних установ та організацій, наявності ряду проблем у системі підтримки МСП, а першочергово – щодо неналежного законодавчого врегулювання статусу і визначення функцій основних виконавців політики сприяння розвитку МСП, відзначено, що цей напрям потребує якісних інституційних змін.
При дослідженні використано методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, індукції, апробовано методологію бізнес-моделі Канвас (Canvas Business Model) для стратегічного планування діяльності інституцій підтримки МСП.
Керуючись принципом функціоналізму, інституції підтримки МСП умовно згруповано за п'ятьма основними типами (видами), як: фонди підтримки підприємництва, бізнес-центри, бізнес-інкубатори, центри інновацій в бізнесі, об'єднання підприємців. Для кожного типу (виду) інституцій сприяння розвитку малого та середнього бізнесу уточнено головне функціональне призначення і, відповідно, вид операційної діяльності. Надані пропозиції дозволяють зрозуміти сутність, функціонально-прикладну роль та місію окремо взятих елементів інфраструктури підтримки МСП; а у практичній площині можуть бути використані у державних цільових програмах сприяння розвитку малого і середнього бізнесу з метою якісного покращення кінцевого продукту для МСП.
Розроблено модель діяльності для типової інституції сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, що має прикладне застосу-
вання, може бути адаптованою до конкретних умов і є гнучкою в часі. Стратегічне планування діяльності інституції за методикою бізнес-моделі Канвас (Canvas Business Model) дає можливість визначати цінність як її продукту (послуг для МСП), так і загалом її діяльності, що має важливе значення для ефективності функціонування системи підтримки МСП.
Наголошується, що кожний елемент інфраструктури сприяння розвитку малого і середнього бізнесу виконує важливу соціальну функцію. Ключовими цінностями, якими рекомендовано керуватися інституціям підтримки МСП, є довіра, партнерство, доброчесність.

Ключові слова:інституція, система підтримки МСП, цінність, бізнес-модель Канвас


Стаття українською мовою (cтор. 143 - 159)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼