НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ТРИПОЛЬСЬКА Галина Сергіївна1

1Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ БІОМЕТАНУ В УКРАЇНІ ДО 2040 РОКУ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:128-142https://doi.org/10.15407/eip2021.02.128


АНОТАЦІЯ ▼

У статті розглянуто перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану в Україні з 2025 р. по 2040 р. Основними фінансовими стимулами для використання енергії з біомаси є спеціальний тариф на тепло не з природного газу, а також "зелений" тариф (в майбутньому аукціонна ціна). В країнах ЄС виробництво біометану набуває розповсюдження завдяки наявним фінансовим стимулам (надбавки до ціни на природний газ, а також надбавка до "зеленого" тарифу). Основною перешкодою для широкомасштабного виробництва біогазу (і, відповідно, біометану) є висока вартість обладнання. Було розраховано обсяги державної підтримки для виробництва біогазу з доочищенням його до біометану та подачі останнього до газотранспортної та газорозподільчої мереж за умови виробництва біометану в обсягах, передбачених проєктом Дорожньої карти розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року. За збереження вартості газу на рівні цін 2021 р. (0,24 євро/м3), необхідність у субсидуванні виробництва біометану з 2025 по 2040 рр. сумарно може становити від 0,263 до 3,5 млрд євро, або в середньому від 16,5 до 217 млн євро на рік. У розрахунку не бралися до уваги видатки на формування інфраструктури. Можливість виробництва електроенергії з біометану не розглядалась, оскільки доочищення біогазу до якості біометану потребує додаткових коштів, а законодавчо передбачена аукціонна ціна може бути достатньою лише для певних видів сировини та для великих біогазових установок. Використання біометану може бути доцільним у транспортному секторі, адже біометан є вдосконаленим біопаливом (advanced biofuel), і в Україні вже наявна порівняно розгалужена мережа метанових заправних станцій. Для виробництва біометану в Україні буде необхідна державна підтримка, зокрема у формі прямих субсидій виробникам біометану (у вигляді надбавки до ціни на природний газ), а також у вигляді надбавки до аукціонної ціни. Використання біометану дозволить частково зменшити залежність від імпортованого викопного палива, а також виступає важливим елементом декарбонізації секторів, де використовується природний газ, дозволивши його заміщення у 2040 р. у обсягах до 0,76 млрд куб. м, що відповідає провідним світовим тенденціям з декарбонізації економік.

Ключові слова:біометан, біогаз, біоенергетика, Україна


Стаття українською мовою (cтор. 128 - 142)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼