НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Методи і моделі прогнозування


ГЛУЩЕНКО Світлана Василівна1, ІВАХНЕНКОВ Сергій Володимирович2, ДЕМКІВ Софія Андріївна3

1Національний університет "Києво-Могилянська академія"
2Національний університет "Києво-Могилянська академія"
3Національний університет "Києво-Могилянська академія"

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:101-127https://doi.org/10.15407/eip2021.02.101


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 101 - 127)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Науменкова С. Огляд балансу попиту та пропозиції на ринках позик: досвід центрального банку. Вісник Київського національного економічного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 10 (163). С. 51–57. doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/10
2. Давидович І.Д. Вплив банківських кредитів на розвиток національної економіки України. Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління. 2017. № 16 (3). С.255–265.
3. Кораблін С. Ціна кредиту. Дзеркало тижня. Україна. 2019. URL: zn.ua/ukr/finances/cina-kreditu-326704_.html
4. Юрків Н.Я., Гладких Д.М. Розвиток банківського кредитування господарюючих суб'єктів як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні: аналітична доповідь / Національний інститут стратегічних досліджень. 2019. URL: niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvitok-bankivskogo-kredituvannya-gospodaryuyuchikh-subektiv-yak-umova
5. Іршак О.С. ,Лещук І.Я. Сучасний стан кредитної діяльності банків та її вплив на розвиток реального сектору економіки. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 145–149. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_32
6. Жежерун Ю.В. Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Фінансовий простір . 2019. № 2 (34). С. 4150. URL: fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/693/767
7. Офіційний сайт Національного банку України. URL bank.gov.ua/
8. Огляд банківського сектору Національного банку України. Bank.gov.ua. 2020. URL:bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_ Review_ 2020-02.pdf? v=4
9. Звіт про фінансову стабільність. Bank.gov.ua. 2019. URL: bank.gov.
ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf
10. Ставки за іпотечними кредитами продовжили знижуватися у січні – результати опитувань банків. Bank.gov.ua. 2021. URL: bank.gov.ua/ ua/news/all/Stavki-za-ipotechnimi-kreditami-prodovzhili-znizhuvatisya-u-sichni-rezultati-opituvan-bankiv
11. Манжос С. Ситуація з банківським кредитуванням в Україні: сучасні проблеми та перспективи оздоровлення. Ekonomia i Zarzadzanie. 2016. № 8 (3). С. 89–97. doi.org/10.1515/emj-2016-0027
12. Тенденції банківського сектору. Практичні аспекти оцінки банківських ризиків: семінар для викладачів ВНЗ України 18–19 червня 2020 р. Bank. gov.ua. 2020. URL: bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_2020_for_ prof-3_pr_2020-06-18_19.pdf?v=4
13. Forrester J.W. System dynamics — a personal view of the first fifty years. System Dynamics Review. 2007. № 23(2-3). Р. 345–358. doi.org/10.1002/sdr.382
14. Bala B., Arshad F., Noh K. System dynamics modeling and simulations. Springer Texts in Business and Economics. 2017. URL: link-springer-com.pva.uib.no/content/pdf/10.1007%2F978-981-10-2045-2.pdf;
doi.org/10.1007/978-981-10-2045-2
15. Sterman J.D., Burr I Ridge, Dubuque B., Madison I. Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World. International ed. Boston: McGraw-Hill, 2000. 982 p.
16. Wheat I.D. The Feedback Method: A System Dynamics Approach to Teaching Macroeconomics: Doctoral Thesis: 04.05.2007. Norway, University of Bergen, 2007. 219 p.
17. Lukianenko I., Novik A. The Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization. Proceedings of 18th International Scientific Conference: Globalization and Its Socio-Economic Consequences (10th – 11th Oknober 2018). Part 1: Economic Impact of Migration. 2018. 276–281 p. URL: ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/i_part_final_0.pdf