НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Методи і моделі прогнозування


ГЛУЩЕНКО Світлана Василівна1, ІВАХНЕНКОВ Сергій Володимирович2, ДЕМКІВ Софія Андріївна3

1Національний університет "Києво-Могилянська академія"
2Національний університет "Києво-Могилянська академія"
3Національний університет "Києво-Могилянська академія"

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:101-127https://doi.org/10.15407/eip2021.02.101


АНОТАЦІЯ ▼

Визначено тенденції банківського кредитування підприємств та домогосподарств в Україні та змодельовано кредитні взаємозв'язки між суб'єктами економіки за допомогою методів системної динаміки. Відображено, що на кінець 2020 р. основними тенденціями в українському банківському секторі були: 1) збільшення динаміки рентабельності капіталу, стабільно високі ставки за кредитами-депозитам до 2019 р. та їх спадна динаміка в 2020 р.; 2) спадні тренди динаміки показників частки кредитів в активах комерційних банків та показника фінансової глибини кредитування української економіки; 3) переважання частки кредитів суб'єктів господарювання відносно кредитів домогосподарств у кредитному банківському портфелі; 4) швидші темпи зростання банківських кредитів домогосподарствам порівняно з темпами зростання кредитування суб'єктів господарювання; 5) у галузевому контексті найбільшу частку в кредитуванні бізнес-одиниць займає сфера торгівлі, а у кредитуванні домашніх господарств – споживче кредитування; 6) половину кредитного портфеля комерційних банків становлять короткострокові позики строком до одного року; 7) залишається високою частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі; 8) поступове скорочення недепозитних джерел серед зобов'язань комерційних банків і їх перехід на майже повне фінансування за рахунок депозитних коштів клієнтів; 9) зростання частки короткострокового і скорочення частки довгострокового депозитного фінансування комерційних банків.
На основі методів системної динаміки авторами побудована модель, що дає змогу простежити взаємозв'язки між комерційними банками та юридичними і фізичними особами, а також розраховувати прогнозні обсяги банківських кредитів відповідно до попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання і домогосподарства (зваженого на максимальну величину кредитного навантаження) та пропозиції кредитних ресурсів комерційними банками.
З практичної точки зору характеристика тенденцій у банківському кредитуванні, моделювання взаємодії основних його учасників і визначення обсягів банківських кредитів з використанням методів системної динаміки допомагає виявити основні фактори, що впливають на попит та пропозицію банківських кредитних ресурсів на сучасному етапі розвитку України та спрогнозувати майбутню динаміку кредитування.

Ключові слова:комерційні банки, банківські кредити, банківські депозити, кредитування бізнесу, кредитування домогосподарств, тенденції розвитку банківського сектора, моделі та методи системної динаміки


Стаття українською мовою (cтор. 101 - 127)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼