НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЗИМОВЕЦЬ Владислав Вікторович1, ЄРШОВА Галина Віталіївна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

КОРОТКОСТРОКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:69-84https://doi.org/10.15407/eip2021.02.069


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджено економічну сутність кредиторської заборгованості; визначено, що у процесі деформацій у структурі капіталу вона набуває ознак сурогатного джерела фінансування бізнесу, що у свою чергу створює ризики для стабільності фінансової системи України. Охарактеризовано основні тенденції динаміки та структури кредиторської заборгованості та визначено її вплив на зростання боргового навантаження нефінансових корпорацій в Україні на агрегованому рівні. Здійснено порівняння обсягів та темпів зростання кредиторської заборгованості в Україні та країнах ЄС, що дало змогу підтвердити гіпотезу про усталення спотвореної моделі фінансування бізнесу в корпоративному секторі України. Визначено, що однією з причин аномально високої боргової залежності у секторі НФК на агрегованому рівні є заміщення власного капіталу іншими поточними зобов'язаннями (у т.ч. фінансовими позиками від асоційованих фізичних та юридичних осіб), що дало можливість сформувати доволі гнучку структуру капіталу, яка у разі макрофінансової дестабілізації або виникнення інших загроз втрати капіталу, пов'язаних із незахищеністю прав власності та поширеністю фіскального волюнтаризму, допоможе швидко вивести активи із країни.
Зроблено висновок, що при перевантаженні балансів короткостроковими боргами на тлі істотного зменшення власного капіталу підприємства стрімко втрачають фінансову стійкість. Водночас під впливом обмежень на діяльність та інших супутніх перепон веденню господарської діяльності, обумовлених світовою пандемією коронавірусу, фінансове виснаження сектора нефінансових корпорацій може призвести до хвилі банкрутств підприємств.
Зроблено висновок, що під впливом звуження доступу бізнесу до капіталу на фінансовому ринку відбувається стрімке зростання кредитування вітчизняного бізнесу нерезидентами, що дає підстави для висновку, що у такий спосіб вітчизняний бізнес кредитує сам себе, використовуючи при цьому кошти, попередньо виведені за кордон. Подальший розвиток зазначених тенденцій може стати каталізатором фінансових дисбалансів не лише на рівні окремих підприємств, а й потенційно спровокувати кризу на валютному ринку країни
Обгрунтовано, що одним із шляхів зниження обсягів поточних боргових зобов'язань є сприяння держави процесу трансформації короткострокових зобов'язань підприємств у довгострокові. Це можливо здійснити шляхом конвертації поточних зобов'язань підприємств у довгострокові облігації на добровільній основі із застосуванням спрощених процедур реєстрації їх випуску; оформлення поточних зобов'язань перед постачальниками (за товари і послуги) довгостроковими векселями.
Публікацію підготовлено в рамках виконання НДР "Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій" (№ держреєстрації 0118U006088).

Ключові слова:кредиторська заборгованість, боргова залежність, нефінансові корпорації, фінансова стабільність


Стаття українською мовою (cтор. 69 - 84)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼