НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


СОКОЛОВСЬКА Алла Михайлівна1

1НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:32-51https://doi.org/10.15407/eip2021.02.032


АНОТАЦІЯ ▼

Податкові пільги, зважаючи на їх наслідки для економіки та бюджетної системи, є найбільш суперечливим елементом будь-якого податку. Тому прийняття політичних рішень щодо запровадження нових, продовження використання чи скасування існуючих податкових пільг має ґрунтуватися на достовірній інформації про їх очікувану або фактичну результативність та ефективність. Метою цієї статті є визначення методологічних підходів до оцінювання використання податкових пільг як передумови підвищення обґрунтованості податкової політики та ефективності державного управління фінансовою системою.
У статті на основі аналізу західних літературних джерел розглянуто методологічні підходи до оцінювання використання податкових пільг у контексті їх результативності (досягнення цілей та виконання умов надання, вплив на поведінку економічних агентів та результати їхньої діяльності), ефективності (порівняння вигід та витрат) і відносної ефективності (порівняння ефективності податкових пільг та інших інструментів політики) (effectiveness, efficiency and relative efficiency), а також методів та інструментів оцінювання. Практичне застосування зазначених методологічних підходів розглянуто на прикладі інвестиційних та інноваційних пільг з податку на прибуток підприємств та пільг з ПДВ (зниженої ставки податку на трудомісткі послуги). Відзначено, що оцінювання наслідків запровадження податкових пільг може забезпечуватись з використанням методів порівняльного аналізу поведінки фірми-бенефіціара до і після запровадження податкового стимулу; опитування менеджерів фірми щодо того, як податкова пільга вплинула на ті чи інші аспекти їхньої поведінки (інвестиційні рішення, впровадження ДіР, політику у сфері зайнятості та оплати праці тощо); економетричного аналізу.
За наслідками дослідження зроблено висновок, що у кінцевому підсумку вибір того чи іншого підходу до оцінювання застосування податкових пільг, а також методів та інструментів аналізу визначається наявною інформаційною базою у відкритих джерелах та доступом до інформації, що не оприлюднюється. Крім того, достовірність результатів оцінювання застосування податкових пільг значною мірою залежить від дотримання вимог і процедур під час їх запровадження, зокрема, визначення цілей, а – за необхідності – й умов їх надання, а також від якості та повноти обліку наданих пільг. Саме останнє, а також наявність необхідної інформації та її оприлюднення становить одну з основних проблем оцінювання застосування податкових пільг у країнах із трансформаційною економікою.

Ключові слова:податкові пільги; результативність, ефективність та відносна ефективність застосування податкових пільг; модель граничної ефективної податкової ставки; податкові витрати


Стаття українською мовою (cтор. 32 - 51)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼