НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ПУСТОВОЙТ Олег Валентинович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЦІНОВА ТА ЦІННІСНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:7-31https://doi.org/10.15407/eip2021.02.007


АНОТАЦІЯ ▼

В економічній науці "конкурентоспроможність" і надалі залишається занадто загальним поняттям, і його використання в прикладних дослідженнях не дає змоги поєднувати їх результати та дійти однозначних висновків. Цей процес також ускладнюється тим, що поняття є композитним і має дві складові частини – нову та ціннісну конкурентоспроможність. Остання може виконувати роль індикатора якісних змін в економіці. Проте цей аспект конкурентоспроможності в країнах, що розвиваються, поки що залишається поза увагою науковців. Тому напевно можна стверджувати, що сьогодні не існує досліджень, в яких із високим рівнем точності вдалося проаналізувати ціннісну конкурентоспроможність експорту в таких країнах. Зазвичай економісти спрямовують свої зусилля на аналіз експортної цінової конкурентоспроможності та один із основних її чинників – обмінний курс національної валюти. Однак цей підхід має обмежені пізнавальні можливості, тому що появу нових центрів глобального зростання, таких як Китай та Індія, неможливо пояснити, спираючись лише на високу цінову конкурентоспроможність їхнього експорту.
У статті здійснено спробу вирішити окремі накопичені проблеми в економічній науці. Зокрема, на основі результатів аналізу сучасних визначень поняття "конкурентоспроможність" запропоновано розширити його зміст, узагальнивши з його допомогою рівень відповідності товару (послуги) споживчим перевагам учасників ринку. Це концептуальне положення використано для поглиблення розуміння базової, ціннісної та цінової конкурентоспроможності продукції. Розроблено методику оцінювання домінуючої ролі ціннісної / цінової конкурентоспроможності експорту в забезпеченні його динаміки. За підсумками апробації методики виявлено, що на експортних ринках України циклічний процес почергового зростання ціннісної або цінової конкурентоспроможності національної продукції переважно перерваний. Причиною цього є висока цінова конкурентоспроможність сировинного експорту, що досягається переважно за рахунок заниженого рівня оплати праці в економіці.
На міжнародних ринках ціннісна конкурентоспроможність притаманна відносно невеликому числу товарних груп української продукції. Серед них такі: проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники; кабелі волоконно-оптичні; двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни), зброя, боєприпаси, їх частини та приладдя; електронагрівальні прилади та апарати; судна, призначені для перевезення людей або вантажів; буксири та судна-штовхачі; частини літальних апаратів; вагони для перевезень пасажирів, вантажів, у тому числі самохідні; турбіни на водяній парі та інші парові турбіни; жіночий, чоловічий одяг. Обґрунтовано, що з точки зору пошуку нової стратегії економічного зростання України найбільшої актуальності набувають питання не активізації експортної діяльності, а оновлення складу найбільших експортних товарних груп. Лідируючі позиції серед них мають посісти товари з великою часткою доданої вартості, підвищеним рівнем технологічної складності та ціннісної конкурентоспроможності. Початок цього процесу означатиме появу нових якісних змін в економіці, ефективності державної політики щодо її реформування.
Ключові слова: експорт, імпорт, товари, послуги, споживчі переваги, одинична вартість, базова, ціннісна та цінова конкурентоспроможність, економічне зростання

Ключові слова:експорт, імпорт, товари, послуги, споживчі переваги, одинична вартість, базова, ціннісна та цінова конкурентоспроможність, економічне зростання


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 31)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼