НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ВЕНГЕР Віталій Васильович1, ШУМСЬКА Світлана Степанівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:7-31https://doi.org/10.15407/eip2021.01.007


АНОТАЦІЯ ▼

Вітчизняна металургійна промисловість – невід'ємна частина світової галузі, і її розвиток відбувається в контексті глобальних тенденцій: постійного зростання обсягів металургійного виробництва з одночасним перевищенням виплавки металу, збільшенням концентрації виробництва, зростанням обсягів споживання й експорту металопродукції в ТОП-15 країнах – лідерах із виплавки металу. Головним наслідком таких тенденцій є суттєве загострення конкуренції на світовому ринку сталі.
Незважаючи на те, що металургійна галузь України є важливим учасником глобального ринку чорних металів та сировини для їх виготовлення, має певні переваги у їх виробництві та експорті, вона, як і вся національна економіка, є відкритою та за макроекономічними рисами – малою. Це дає підстави віднести металургійну галузь України до категорії «малої відкритої галузі» яка характеризується експортною орієнтованістю, незначною часткою випуску у світовому виробництві, експорті, імпорті, внутрішньому споживанні продукції і, що найголовніше, – відсутністю визначального впливу на формування світової ціни.
Оскільки металургійна галузь України є малою та відкритою, а переважна кількість виробленої нею металопродукції відвантажується на світові ринки, було зроблено припущення, що прямий вплив на динаміку металургійного виробництва здійснюють такі зовнішні фактори, як світова ціна на сталь, обмінний курс гривні та ціна на природний газ.
Отримані результати підтвердили гіпотезу про те, що вітчизняна металургійна галузь протягом усього досліджуваного періоду повністю залежала від дії зовнішніх чинників. Зокрема, динаміку металургійного виробництва забезпечувала сприятлива цінова кон'юнктура на світовому ринку металопродукції. Водночас девальвація національної валюти у різні періоди мала різний ефект. Упродовж усього досліджуваного періоду випуск металургійної продукції стримувала ціна на природний газ.

Ключові слова:металургійна галузь України, мала відкрита галузь, зовнішні фактори, світова ціна на сталь, обмінний курс гривні, ціна на природний газ, економетрична модель


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 31) ЗавантажитиЗавантажень : 289

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼