НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Методи і моделі прогнозування


БРИЖАНЬ Ірина Анатоліївна1, ЧЕВГАНОВА Віра Яківна2, ГРИГОР’ЄВА Олеся Володимирівна3, СВИСТУН Людмила Aнатоліївна4

1Проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні» у м. Полтава
2Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
3Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
4Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ІНТЕГРОВАНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:21-42


АНОТАЦІЯ ▼

Стаття присвячена інноваційному для України підходу в управлінні розвитком територій на основі демографічного прогнозування. Розглянуто роль та значення демографічних прогнозів у забезпеченні реалізації стратегій соціально-економічного розвитку, зокрема, при реалізації стратегії інтегрованого розвитку територій. Підкреслено, що підхід до вирішення проблеми інтегрованого розвитку територій повинен бути комплексним.
Визначено, що один із сучасних варіантів такого вирішення ґрунтується на запозиченні досвіду Європи щодо розвитку територій, що й застосовує саме підхід інтегрованого розвитку, результатом реалізації якого, крім соціально-економічного зростання та поліпшення екологічної ситуації, є суттєве збільшення чисельності мешканців європейських міст. Зазначено, що саме деталізований демографічний прогноз повинен становити основу прийняття рішень та розроблення стратегічних планів інтегрованого розвитку територій.
Досліджено та обґрунтовано методи демографічного прогнозування, що найбільш адекватно відповідають цілям та завданням інтегрованого розвитку територій, з урахуванням впливу найбільш вагомих чинників, які здатні суттєвим чином змінити результати прогнозування демографічних процесів при розробленні нормативного та функціонального варіантів демопрогнозів.
Автори пропонують власний підхід до побудови прогнозу населення територій на базі поєднання методу компонент з урахуванням показників чистої міграції, методу оцінок майбутньої зайнятості та методу аналогії (співвідношення). Ключовими складовими залишаються загальноприйняті показники – народжуваності, смертності та міграції, – проте фактори їх зміни у майбутньому періоді визначаються індивідуально – залежно від соціально-економічних тенденцій розвитку міста.
Теоретичні положення підтверджені практичними даними прогнозування демографічних процесів при розробленні та реалізації стратегії інтегрованого розвитку міста Полтава (Україна). Автори стверджують, що створення нових робочих місць та економічне зростання міст, поліпшення їх соціальної інфраструктури, формування комфортного середовища проживання створять потенційні можливості припливу постійного населення міста за рахунок міграційних факторів: залишення на постійне місце перебування студентів навчальних закладів, трудової міграції з інших регіонів, міграції «село – місто», повернення на постійне місце проживання тих мешканців, які виїхали на роботу в інші регіони. Відповідно до проведеного аналізу та цілей перспективного розвитку підхід допомагає оцінити можливості вдосконалення демографічної ситуації в місті.

Ключові слова:інновації в управлінні розвитком територій, інтегрований розвиток територій, демографічний прогноз, методи демографічного прогнозування, фактори демографічного розвитку


Стаття українською мовою (cтор. 21 - 42) ЗавантажитиЗавантажень : 208

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼