НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/3

Полеміка


ШВЕЦЬ Сергій Михайлович1

1ДУ " Інститут економіки та прогнозування" НАН України

Моделювання впливу державного боргу на економічне зростання в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2020; 3:146-156https://doi.org/10.15407/eip2020.03.146


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядаються модельні підходи до визначення залежності між рівнем державного боргу і темпами економічного зростання. Емпіричні докази наявності позитивного, нейтрального і негативного зв'язку між показниками зводяться до нелінійної функції виду перевернутої U-кривої, теоретичне обґрунтування якої асоціюється з використанням золотого правила фіскального режиму. Для перевірки емпіричних доказів на прикладі економіки України подано сценарну оцінку на засадах використання побудованої економетричної моделі фіскально-монетарної взаємодії. Результати сценарного моделювання підтвердили існування функціональної залежності, що кореспондується з поліномом другого порядку. Встановлено також максимальний рівень державного боргу (63,8%), вище за який темпи ВВП зменшуються, та критичну межу державного боргу (87,4%), за якої темпи економічного зростання починають набувати від’ємних значень. Оскільки, за результатами моделювання, розвиток економіки України наближається до точки максимального екстремуму визначеної функціональної залежності, для прискорення економічної динаміки варто сфокусувати обмежений борговий ресурс держави на фінансуванні масштабних інфраструктурних проєктів, що характеризуються високою капітальною віддачею.

Ключові слова:економічне зростання, критичний розмір боргу, фіскально-монетарна взаємодія, сценарне моделювання, економетрична макромодель


Стаття українською мовою (cтор. 146 - 156) ЗавантажитиЗавантажень : 25

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼