НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/3

Міжнародна економіка


СКОРІК Ксенія Анатоліївна1

1кафедра міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Структурні трансформації промислового сектора Європейського Союзу

Ekon. prognozuvannâ 2020; 3:115-145https://doi.org/10.15407/eip2020.03.115


АНОТАЦІЯ ▼

Структурні трансформації промислового сектора Європейського Союзу
Питання промислової політики та проблем промисловості є одним із найбільш дискусійних у європейській науковій спільноті. Навіть сьогодні ми бачимо наявний брак теоретичного підґрунтя для прийняття рішень щодо проблем промислової політики. Головна мета публікації – оцінити внесок промисловості у соціально-економічний розвиток ЄС та його країн-членів, а також динамічних структурних зрушень, що відбулися протягом 2000–2019 рр.
Для досягнення мети статті в роботі використовуються такі індикатори, як частка промислового сектора у створенні валової доданої вартості, зайнятості, продуктивності праці, експорті\імпорті. Виявлено загальну тенденцію щодо зростання частки сектору послуг у створенні валової доданої вартості для ЄС-28 та до зменшення частки промислового сектора. Встановлено, що промисловість залишається важливим сектором для економіки ЄС, а для ЄС-28 вона забезпечує майже 20% валової доданої вартості, понад 70% загального експорту, близько 15% зайнятого населення. Для кожної з держав ЄС внесок промисловості у соціально-економічний результат різний – для країн Центральної та Східної Європи він є більш важливим у створенні валової доданої вартості та зайнятості, ніж для країн, фундаторів євро зони, – групи країн ЄС-15. Виявлено, що продуктивність праці в ЄС-15 більша, ніж в інших країнах. Зростаюча продуктивність праці характерна для Данії, Нідерландів, Ірландії, Швеції, Великої Британії, нижча – для країн Центральної та Східної Європи – Болгарії, Румунії, Литві, Латвії. Хоча зростання всіх показників щодо промисловості в останніх країнах є набагато більшим, ніж у ЄС-15.
Розглянуто концепцію нової промислової політики Європейського Союзу та проблеми промислового сектора в ЄС.
Дослідження проводилося автором на статистичній базі Європейської Комісії із використанням методології польських науковців Варшавської школи економіки з дослідження нової промислової політики (Krzysztof Falkowski, Adam A.Ambroziak 2015).

Ключові слова:промисловість, галузева структура промисловості, валова додана вартість промисловості, зайнятість, експорт, імпорт, додана вартість у виробництві, продуктивність праці, ЄС


Стаття українською мовою (cтор. 115 - 145) ЗавантажитиЗавантажень : 26

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼