НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БРУС Світлана Іванівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Трансформація індустрії фінансових послуг під впливом фінтеху: глобальний та регіональний виміри

Ekon. prognozuvannâ 2020; 3:41-55https://doi.org/10.15407/eip2020.03.041


АНОТАЦІЯ ▼

Дано визначення поняття "фінтех" як інноваційної галузі та як фінансового продукту. Узагальнено процеси та можливості використання інноваційних технологій, – зокрема блокчейну, штучного інтелекту, Big Data, хмарних технологій, штучних нейронних мереж, технологій машинного навчання – для індустрії фінансових послуг. Визначено перспективність застосування таких інноваційних технологій для розширення кредитування, зменшення кредитних, інвестиційних та інших ризиків, персоналізації фінансових пропозицій для клієнта, трейдингу, грошових переказів, страхового бізнесу та ін.
Проаналізовано світові інвестиції в фінтех у період з 2013 р. по 2019 р. Зроблено висновок про збільшення загальних обсягів інвестицій та зростання середньої вартості однієї угоди за останні два роки. Проаналізовано застосування фінтеху для локальних ринків та у різних сферах індустрії фінансових послуг, зокрема інвестиції в InsurTech.
Розкрито можливості впровадження фінтеху в регіональному розрізі. Зроблено висновок про зростання охоплення фінтех-послугами населення країн, де традиційний ринок фінансових послуг є менш розвиненим. Країнам із розвиненим фінансовим ринком притаманний консервативний підхід та відставання у впровадженні фінансових технологій. При цьому зазначено високий рівень концентрації інвестицій саме на розвинених ринках.
Зроблено висновок про перспективність упровадження діджиталізації у фінансовій та інших галузях в Україні, зокрема це стосується безготівкових розрахунків страхових компаній, грошових переказів та послуг, що пов’язані з RegTech. Виділено пріоритети розвитку фінтеху в Україні в частині підвищення цифрової грамотності, кешлес-економіки, розвитку фінтех-екосистем.
Розглянуто позитивний та негативний ефект від впровадження фінтеху. Підкреслено, що проблеми, які потребують вирішення, стосуються ризиків, пов’язаних із персональною безпекою, втручанням в особисте життя, втратою персональних даних, кібербезпекою, скороченням робочих місць тощо.
Публікацію підготовлено в рамках планової НДР відділу грошово-кредитних відносин ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" "Індустрія фінансових послуг в умовах «нової нормальності»" (№ держреєстрації 0118U003065).

Ключові слова:фінтех, інвестиції, цифрові технології, індустрія фінансових послуг, діджиталізація, штучний інтелект, блокчейн, хмарні технології


Стаття українською мовою (cтор. 41 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼