НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ГАРКАВЕНКО Валентина Іванівна1, ЄРШОВА Галина Віталіївна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Вплив валютної лібералізації на економіку України

Ekon. prognozuvannâ 2020; 3:25-40https://doi.org/10.15407/eip2020.03.025


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджуючи питання трансформації фінансових відносин в Україні, у попередній статті автори здійснили аналіз впливу іноземного капіталу на економічний розвиток вітчизняної економіки та виявили, що його концентрація в окремих видах економічної діяльності сприяла закріпленню сировинної спрямованості вітчизняної економіки, загостренню внутрішньоекономічних проблем. Було зроблено висновок, що, зважаючи на деформовану модель економічного розвитку України, успішні практики розвинених країни щодо залучення іноземних інвестицій та реформування фінансового сектора малоефективні в умовах вітчизняної економіки. Продовжуючи дослідження трансформацій фінансових відносин в Україні, які відбуваються під впливом зближення вітчизняного законодавства із європейськими нормами, автори не могли залишити осторонь питання впливу лібералізації валютного законодавства на економіку. Зважаючи на те, що валютна лібералізація істотно впливає на поведінку іноземних інвесторів, у статті проведено глибокий аналіз законодавчих змін у фінансовому секторі та охарактеризовано основні результати їх впровадження. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки валютної лібералізації в Україні для суб?єктів господарювання та економіки загалом. Особливу увагу приділено ризикам лібералізації операцій, пов?язаних із рухом капіталу та поведінці нерезидентів на фінансовому ринку України. Зроблено висновок, що вітчизняна економіка, що має деформовану модель економічного розвитку, належить до фінансово та інституційно слабких держав, не готова до лібералізації валютних відносин, яка, в свою чергу, лише сприяє поглибленню деформацій в економіці та знижує її стійкість до макроекономічних дисбалансів.
Публікацію підготовлено за виконання НДР \"Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій\" (№ держреєстрації 0118U006088).

Ключові слова:валютна лібералізація, ринок капіталу, валютне законодавство, політика Національного банку України


Стаття українською мовою (cтор. 25 - 40) ЗавантажитиЗавантажень : 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼