НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


САЛІХОВА Олена Борисівна1, ГОНЧАРЕНКО Дар’я Олегівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

ПОЛІТИКА ЕНДОГЕННОГО РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИКИ В КИТАЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:139-157https://doi.org/10.15407/eip2020.02.139


АНОТАЦІЯ ▼

Представлено огляд програм, планів, інструментів науково-технологічної, інноваційної та промислової політики, спрямованої на створення і випуск нових лікарських препаратів; обґрунтовано, що уряд Китаю використовує комплексний підхід щодо реалізації механізмів захисту та зростання фармацевтичної галузі, особливу увагу приділяє біотехнологічним розробкам в інтересах галузі. Продемонстровано, що в країні запроваджено політичні механізми спрямовані на підтримку бізнесу у вигляді субсидій, податкових пільг, створення спеціальних зон розвитку високотехнологічної промисловості, сприяє залученню прямих іноземних інвестицій у контрактне виробництво та дослідження і розробки, що супроводжуються трансфером технологій; через систему публічних закупівель реалізується програма розвитку ендогенних інновацій за допомогою надання цінових преференцій, а також залучаються передові іноземні технології. Значне місце займають ініціативи зі створення кадрового ресурсу, залучення іноземних фахівців і повернення висококваліфікованих китайських мігрантів.
Зроблено наголос на тому, що державна підтримка забезпечила нарощування рівня локалізації виробництва і збільшення числа робочих місць, імпортозаміщення і зниження залежності від імпорту технологій, зростання доданої вартості фармацевтичної промисловості і конкурентоспроможності її продукції. Сформовані науково-технічні компетенції та розвиток технологій сприяли створенню об’єктів прав інтелектуальної власності, поліпшенню споживчих якостей лікарських засобів, виходу фармацевтичних проміжних товарів і кінцевих продуктів на нові зарубіжні ринки. Обґрунтовано, що китайська модель інвестиційно-інноваційного розвитку, що підтримує економічне зростання протягом останніх 40 років, надала можливість сформувати високотехнологічний фармацевтичний сектор на засадах національних інноваційних надбань.
У статті викладено авторське бачення визначальних чинників успіху уряду Китаю у нарощуванні інноваційного потенціалу місцевої фармацевтичної промисловості та стійкості галузі в умовах кризи, викликаної COVID-19.
Публікацію підготовлено за виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України» (державний реєстраційний № 0117U006435).

Ключові слова:Китай, фармацевтична промисловість, технології, інновації, державна допомога, податкові пільги, субсидії, публічні закупівлі, промислова політика


Стаття українською мовою (cтор. 139 - 157) ЗавантажитиЗавантажень : 208

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼