НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШЕЛУДЬКО Наталія Михайлівна1, ШИШКОВ Станіслав Євгенійович2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива»»

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ І НАСЛІДКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:120-138https://doi.org/10.15407/eip2020.02.120


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 120 - 138) ЗавантажитиЗавантажень : 200

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1.Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи "квазівенчурний" інститут? Вісник Вищої ради юстиції. 2013. № 3. С. 134–144. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/vvru_2013_3_13
2.Носова Є.А., Могге Д.Б. Сучасний стан та перспективи функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491
3.Олейников А. Венчурные фонды в Украине: внутрикорпоративная оптимизация или высокотехнологический прорыв? Invenrure. Инвестиционная аналитика. URL: inventure.com.ua/analytics/formula/venchurnye-fondy-v-ukraine-vnutrikorporativnaya-optimizaciya-ili-vysokotehnologicheskij-proryv
4.Іванченко А., Устименко А., Михайленко Д. ІСІ як засіб податкової оптимізації. Бухгалтерія. 2016. № 51 (1246). С. 17–19.
5.Яриш О.В., Циновник А.Є. Оптимізація податкового навантаження інститутів спільного інвестування та їх інвесторів: вітчизняний і зарубіжний досвід. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 5(90). С. 119–124.
6.Луценко І.С., Хомутенко В.П. Сучасний механізм оподаткування інститутів спільного інвестування та їх учасників. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 835–840.
7.Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 р. № 55/94. URL: zakon.rada.gov.ua/
8.Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI зі змінами і доповненнями. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/
9.Річні звіти НКЦПФР. URL: www.nssmc.gov.ua/reports/
10.Квартальні та річні огляди ринку управління активами / УАІБ. URL: www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart
11.Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами і доповненнями. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/
12.Мусієнко Н., Барановська С. Оподаткування інститутів спільного інвестування: переваги інструменту та ризики для забудовників / KPMG Law Ukraine. ЛІГА ЗАКОН. 16.01.2020. URL: biz.ligazakon.net/ua/analitycs/192392_opodatkuvannya-nstitutv-splnogo-nvestuvannya-perevagi-nstrumentu-ta-riziki-dlya-zabudovnikv.