НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШЕЛУДЬКО Наталія Михайлівна1, ШИШКОВ Станіслав Євгенійович2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива»»

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ І НАСЛІДКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:120-138https://doi.org/10.15407/eip2020.02.120


АНОТАЦІЯ ▼

Розвиток інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні характеризується досить неоднозначними та стійкими тенденціями, які на перший погляд не мають об’єктивного економічного підґрунтя. Динаміка діяльності ІСІ в Україні демонструє їх стійку невразливість до кризових явищ у світовій та національній економіці, збереження позицій за кількістю на тлі зменшення складу як професійних учасників фондового ринку, так і інших інституційних інвесторів, попри звуження кола фінансових інструментів в обігу, поступове формування у суспільній свідомості нейтрально негативного погляду щодо функціонування національного фондового ринку. Зроблено припущення, що запорукою такої інституційної життєздатності є податкові преференції ІСІ – і це отримало підтвердження за результатами аналізу. Зауважено, що у цьому випадку спотворюються як економічний сенс, так і задекларована «спільність» цього інвестиційного інституту.
Використання ІСІ виключно з метою зниження податкового навантаження, з грубими правовими та податковими порушеннями створює ризики як для бенефіціарів таких податкових схем, так і для існування цього інституту взагалі. Специфічність «напрямів інвестування» поза сферою фондового ринку, вкрай умовне виконання функції акумулювання інвестиційних ресурсів та, відповідно, профанація функцій ІСІ як емітента, у т.ч. щодо справедливого розподілу інвестиційних доходів; спотворення суті ідеології спільного інвестування у поєднанні з надто лояльним регулюванням з боку НКЦПФР на нинішньому етапі взагалі ставлять під сумнів можливість розглядати ІСІ як повноцінну складову фондового ринку.

Ключові слова:фондовий ринок, фондова біржа, цінні папери, інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди, інституційні інвестори, фінансові інститути


Стаття українською мовою (cтор. 120 - 138) ЗавантажитиЗавантажень : 200

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼