НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


НАЗУКОВА Наталія Миколаївна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:97-119https://doi.org/10.15407/eip2020.02.097


АНОТАЦІЯ ▼

Основні підходи до аналізу впливу освіти на економічне зростання полягають в оцінці щільності зв’язку між показниками економічного зростання (приростом ВВП/ВВП на душу населення) і трьома групами освітніх індикаторів: кількісними (охоплення населення певним рівнем освіти), якісними (стандартизовані бальні оцінки учнів) та обсягами фінансування освіти. Водночас від обсягів фінансування освіти залежить охоплення населення освітою та якість здобутих знань. У статті доведено, що між показниками державного фінансування вищої і середньої освіти у розрахунку на одного учня/студента та загальною факторною продуктивністю країн існує суттєвий позитивний зв’язок. При цьому не існує єдиновірної схеми розподілу державного фінансування між освітніми рівнями для утворення стійких передумов економічного зростання: одні країни для пришвидшення темпів економічного зростання мають більше коштів спрямовувати в початкову освіту, інші – в середню або вищу. Як показано у статті, це залежить від технологічного рівня країни, наявної освітньо-професійної структури людського капіталу, а також контекстних факторів – як-от якість створених у країні інститутів.
Розглянуто практичні підходи до фінансування різних рівнів освіти за рахунок державних і приватних коштів, де останні представлені у розрізі приватних фондів та державних трансфертів сім’ям з учнями/студентами. Зроблено висновок про те, що рівнева структура державного фінансування освіти – прямого і у вигляді державних трансфертів сім’ям з учнями/студентами – свідчить про пріоритетизацію конкретного освітньо-професійного складу людського капіталу. Результати дослідження підводять до необхідності узгодження підходів до розроблення бюджетної політики у сфері фінансування освіти зі стратегічними прогнозами соціально-економічного розвитку національних економік, а також зважаючи на технологічні, кваліфікаційні, інституціональні передумови, які складаються в країнах.

Ключові слова:державне фінансування освіти, бюджетний простір, державні трансферти, економічне зростання, загальна факторна продуктивність, світовий технологічний стандарт


Стаття українською мовою (cтор. 97 - 119) ЗавантажитиЗавантажень : 147

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼