НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Методи і моделі прогнозування


КОЙБІЧУК Віталія Василівна1, БЕЗБАХ Тетяна Іванівна2

1Сумський державний університет
2«Rabota Lab»

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ТА ЗНАЧИМОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИНКУ ПРАЦІ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:80-96https://doi.org/10.15407/eip2020.02.080


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 80 - 96) ЗавантажитиЗавантажень : 134

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1.Ткаченко O.M. Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів. Інвестиції: практика та досвід.
Серія «Економіка». 2018. № 11. С. 15–21.
2.Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи її вирішення. Траектория науки: электронный научный журнал. 2016. № 3 (8). URL: cyberleninka.ru/article/n/investitsiyna-privablivosti-ukrayini-problemi-ta-shlyahi-yih-virishennya/viewer
3.Побоченко Л.М., Смицнюк С.С. Оцінка інвестиційної привабливості України та зарубіжний досвід стимулювання іноземних інвестиційних потоків. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Серія: Економіка, право, політологія, туризм. 2013. Вип. 1. С. 39–48.
4.European Business Association. URL: eba.com.ua/
5.Як змінилася інвестиційна привабливість України. URL: mind.ua/openmind/20179974-yak-zminilasya-investicijna-privablivist-ukrayini
6.Побоченко Л.М., Нагайченко С.Є. Характеристика ринку праці, як головного елементу ринкової економіки. Актуальні наукові досягнення - 2014: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, 27 червня – 05 липня 2014 року. Т. 2. Прага, 2014. С. 5–7.
7.World Investment Report, 2017 / UNCTAD. URL: unctad.org4
8. The official site of Moody’s, 2018. URL: www.moodys.com/
9.Rating and Investment Information, Inc.
URL: www.r-i.co.jp/en/docs/company/index.html
10.Weltman Jeremy. High-risk Ukraine is back on the radar / Euromoney. URL: : www.euromoney.com/article/b15dgy8s147tpt/high-risk-ukraine-is-back-on-the-radar?copyrightInfo
11.Ukraine Tops EMEA List for Potential Investment JoeMcGrath / Institutional Investor. 2017. URL:
www.institutionalinvestor.com/article/b1505pwjbx4g03/ukraine-tops-emea-list-for-potential-investment
12.Best Countries for Business / Forbes. 2018. URL: www.forbes.com/best-countries-for-business/list /#tab:overall/
13.Doing Business: Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies. A World Bank Group Flagship Report / The World Bank. URL: www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
14.Doing Business / The World Bank. 2019. URL: www.doingbusiness.org/rankings
15.The Global Competitiveness Report 2017-2018 / World Economic Forum. 2017. URL: www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
16.The Effects of Innovation on Employment in Developing
Countries: Evidence from Enterprise Surveys / World Bank Group. 2018. URL: openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24857
17.Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
18.The World Bank Group. URL: www.worldbank.org/
19.World Development Indicators (WDI) / The World Bank Group. URL: databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
20.Koibichuk V.V. Мodeling of the influence of office design for its profitability. International Congress on Business and Marketing 2019: Proceedings (Istanbul, June 13–15, 2019 ). Istanbul: Maltepe University, 2019. P. 240–244.
21. Ніколайчук М.В. Управління людським капіталом за умов розвитку економіки знань: проблеми теорії та практики : монографія / М. В. Ніколайчук. Хмельницький : ХНУ, 2012. 201 с.
22.Методологічні пояснення. URL: www.ifstat.gov.ua/STAT/m_rynpr.htm
23.Work.ua. URL: www.work.ua/
24.Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1022-02
25.Кoibichuk V. Investigation of the influence of information management on the development of the country. The VIth International Conference «Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2018», 16–18 May 2018. Sumy: Sumy State University, 2018. P.129-132.
26.Anghel M.G., Anghelache C., Dumitrescu D.V. & Dumitrescu D. Analysis of the correlation between the Gross Domestic Product and some factorial variable. Romanian Statistical Review, Supplement. 2016. No.10. P. 138–145.
27.Anghelache C., Partachi I., Sacală C. & Ursache A. Using econometric models in the correlation between the evolution of the Gross Domestic Product and Foreign Direct Investments. Romanian Statistical Review, Supplement. 2016. No. 10. P. 124–129.
28. Освіта. URL:
www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm
29.Критерий Шапиро – Уилка. URL: www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
30.StatSoft. URL : www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm