НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Методи і моделі прогнозування


КОЙБІЧУК Віталія Василівна1, БЕЗБАХ Тетяна Іванівна2

1Сумський державний університет
2«Rabota Lab»

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ТА ЗНАЧИМОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИНКУ ПРАЦІ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:80-96https://doi.org/10.15407/eip2020.02.080


АНОТАЦІЯ ▼

Останніми роками спостерігається значний структурний вплив цифрової економіки на формування потоків прямих іноземних інвестицій. Прискореними темпами розвиваються передові технології та робототехніка. Все це удосконалює, здешевлює та пришвидшує. Прогресивний ринок праці є гарним підґрунтям для успішного розвитку підприємств різних галузей. А інвестиції дають можливість індустріям створюватися, розвиватися та оновлюватися. Крім того, прямі іноземні інвестиції сприяють трансферу технологій, який стимулюють потоки внутрішніх державних інвестицій, зумовлюючи розвиток людського капіталу та інституцій.
Метою статті є розробка економіко-математичної моделі залежності інвестиційної привабливості країни від факторів ринку праці. В роботі проаналізовано та детально обґрунтовано вплив факторів ринку праці на інвестиційну привабливість України, здійснено аналіз стану сучасного ринку праці України, визначено характерні особливості, можливі тенденції та перспективи. Як фактори ринку праці розглядаються додана вартість від промисловості в розрахунку на одного працівника, середній та високотехнологічний експорт у відсотках від усього виробленого експорту, показник рівня безробіття. Інвестиційна привабливість визначається обсягом прямих іноземних інвестицій.
При розробленні моделі обґрунтовано порівнюваність вхідних даних, їх статистичну значущість та кореляційний зв’язок факторних змінних з прямими іноземними інвестиційними надходженнями. Методом Ірвіна здійснено перевірку на аномальність значень, надано рекомендації щодо усунення таких даних за умови їх виявлення. Перевірку на нормальність розподілу здійснено за допомогою критерію Шапіра – Уілка. Побудову багатофакторної лінійної регресійної моделі здійснено за допомогою статистичного пакета Stata 14.
Публікацію підготовлено в рамках НДР «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0109U006782), що виконується у Сумському державному університеті.

Ключові слова:часові ряди, ринок праці, безробіття, багатофакторна регресійна модель, економіка, іноземні інвестиції


Стаття українською мовою (cтор. 80 - 96) ЗавантажитиЗавантажень : 134

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼