НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Методи і моделі прогнозування


ЯСТРЕМСЬКИЙ Олександр Іванович1, КУЛИК Володимир Васильович2

1ДННУ «Академія фінансового управління»
2ДННУ “Академія фінансового управління“

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ СТРУКТУРИ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:61-79https://doi.org/10.15407/eip2020.02.061


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджена волатильність міжгалузевих потоків економіки України протягом 2000–2017 рр. Для цього був побудований динамічний матричний ряд коефіцієнтів прямих витрат у зіставній деталізації (19 видів економічної діяльності (ВЕД)); розраховано статистичні характеристики динаміки 361 (19x19) коефіцієнтів прямих витрат міжгалузевого балансу України; проаналізована динаміка показників витратності національної економіки України (відношення ВВП до загального випуску, числа Фробеніуса – Перрона) і ВЕД (числа Брауера – Перрона).
Побудова історичної серії матриці прямих витрат у зіставній деталізації була досягнута за рахунок агрегування таблиць «витрати – випуск».
Волатильність оцінювалася за допомогою показників варіації, відносної варіації, вибіркового стандартного відхилення, стандартного відхилення, віднесеного до середнього, історичної волатильності, стандартної похибки трендів (регресії), тобто трендової волатильності.
Волатильність міжгалузевих потоків в Україні є значною. Максимальна варіація для коефіцієнтів прямих витрат для ВЕД «Інформація...» за всі роки спостереження становила 0.3144, для ВЕД «Водопостачання…» – 0.3004, ВЕД «Мистецтво…» – 0.2673.
Похідні агрегати (числа Брауера – Солоу, відносна витратність ВЕД) також волатильні. За оцінками стандартного відхилення, віднесеного до середнього, найстійкішим є агросектор, найбільш нестійким – державне управління.
Економіка Україна має значний запас продуктивності. Достатня умова Брауера – Солоу продуктивності матриці прямих витрат гарантовано виконується для всіх років спостереження.
Серед 361 коефіцієнтів прямих витрат тренди у часі були зафіксовані для 166. Серед них 91 мають зростаючий, 65 – спадний тренд. Для фіксації наявності тренду була використана імовірність відхилення гіпотези про значущість лінійної залежності коефіцієнтів прямих витрат від часу
Загальноекономічною проблемою України є висока витратність економіки. Відношення ВВП до загального випуску в Україні становить приблизно 40%. У розвинених країнах цей показник близький до 60%. Зменшення витратності є значним ресурсом економічного зростання в Україні.

Ключові слова:економіка України, таблиці «витрати – випуск», міжгалузевий баланс, матриця прямих витрат, волатильність, рівень витрат видів економічної діяльності та національної економіки, числа Фробеніуса – Перрона, числа Брауера –Перрона


Стаття українською мовою (cтор. 61 - 79) ЗавантажитиЗавантажень : 181

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼