НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Міжнародна економіка


СІДЕНКО Володимир Романович1

1Центр Разумкова

НОВІ ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМАТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:85-110https://doi.org/10.15407/eip2020.01.085


АНОТАЦІЯ ▼

У статті розглядаються наростаючі тенденції інституціоналізації сфери світової електронної торгівлі. Відзначається, що цей процес є багаторівневим та багатоаспектним, поширюється на політику як національних держав, так і міжнародних організацій та регіональних об’єднань, залучає як державні, так і недержавні структури.
Виявлено головні напрями змін в національних інституційних системах, пов’язаних з цифровою трансформацією, – чіткіше визначення стратегічних пріоритетів та інструментів стимулювання інвестицій у цифрову інфраструктуру та формування цифрових компетенцій; створення зон вільної електронної комерції; запровадження надійної правової основи для цифрових операцій з орієнтацією на захист прав споживачів, особистих даних та інтелектуальної власності, гарантування кібербезпеки, заохочення конкуренції та посилення конкурентних можливостей для малих, середніх та мікропідприємств. Водночас відзначається посилення ”електронного протекціонізму” та заходів щодо обмеження свободи комерційних операцій у кіберпросторі.
Автор доводить, що глобальний характер кіберпростору зумовлює центральне місце глобальних та регіональних міжнародних організацій у створенні новітніх інституційних форматів цифрової торгівлі. Ключову роль у механізмах глобального регулювання електронної торгівлі має відігравати Світова організація торгівлі, що потребує корекцій та інновацій у її механізмах та угодах, зокрема для впровадження норм регулювання для новітніх інституційних форматів здійснення електронного бізнесу. Одночасно відбувається процес формування мережі міжнародних організацій з регулювання цифрової торгівлі, наростання диференціації та спеціалізації й координації і кооперації їх регулюючих функцій. Важливу роль у цій системі відіграють регіональні політики та регулюючі інститути, регіональні інтеграційні об’єднання. Проте інституційне забезпечення цифрової торгівлі на регіональному рівні характеризується значним рівнем гетерогенності, зумовленої культурними традиціями та розбіжностями в рівнях соціально-економічного розвитку
Підготовлено у рамках дослідження за розділом ”Формування інститутів міжнародної електронної торгівлі в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки” теми НДР ”Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки” ДУ ”Інститут економіки та прогнозування НАН України” (2018–2020 рр.), № держреєстрації 0117U001686

Ключові слова:електронна торгівля, цифрова торгівля, цифрова інфраструктура, торгова політика, національне і міжнародне регулювання торгівлі, міжнародні організації та об’єднання, міжнародно-правові норми


Стаття українською мовою (cтор. 85 - 110) ЗавантажитиЗавантажень : 194

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼