НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШИШКОВ Станіслав Євгенійович1

1ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива»»

ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ЧИ ДОСТАТНЬО УЖОРСТОЧЕННЯ НОРМ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ НА РИНКУ?

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:63-84https://doi.org/10.15407/eip2020.01.063


АНОТАЦІЯ ▼

Оцінено ефективність протидії зловживанням на фондовому ринку України. Виявлено, що проблема неналежного законодавчого оформлення протидії зловживанням на фондовому ринку має наслідком безсистемне і необ’єктивне правозастосування з боку регулятора (НКЦПФР). З’ясовано, що пропонований варіант імплементації до національного законодавства вимог регламенту MAR (Market Abuse Regulation) та Директиви MAD ІІ (Market Abuse Directive) є неадекватним як у контексті функціональної ролі ринку в економіці, так і в контексті необґрунтованого розширення повноважень регулятора. Констатовано, що неврахування зазначених питань на рівні перспективного законодавства не тільки не підвищить довіру до фондового ринку, а й блокуватиме стимули для його розвитку.
Обґрунтовано, що впровадження у національне законодавство жорстких заборонних норм для протидії зловживанням на фондовому ринку на основі імплементації саме європейського підходу має бути максимально докладним, однозначним та відповідним незрілому стану ринку. При цьому заборонні норми мають стати невід’ємною складовою системних кроків, спрямованих на покращення якості ринку, а за його відсутності – вектором для стимулювання розвитку. Необхідно, аби в умовах незрілості ринку та фактичної відсутності окремих його сегментів жорсткі норми щодо заборони зловживань учасниками ринку застосовувалися виважено та у разі недостатньої обґрунтованості та суб’єктивності правозастосування супроводжувалися симетричною відповідальністю регулятора.

Ключові слова:фондовий ринок, фондова біржа, цінні папери, публічна компанія, публічна пропозиція, лістинг, інформаційна асиметрія, зловживання на ринку, маніпулювання, інсайдерські правочини


Стаття українською мовою (cтор. 63 - 84) ЗавантажитиЗавантажень : 278

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼