НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ГАРКАВЕНКО Валентина Іванівна1, ЄРШОВА Галина Віталіївна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:47-62https://doi.org/10.15407/eip2020.01.047


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджується вплив іноземного капіталу на економічні процеси, що відбувалися в України упродовж 2000–2019 рр. Серед іноземних інвесторів Україна прагне позиціонувати себе як інвестиційний хаб, в який вигідно вкладати кошти та розвивати на його території бізнес. Подекуди складається враження, що іноземні інвестиції ототожнюються із панацеєю, яка дасть Україні можливість досягти рівня розвитку світових лідерів. Водночас проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що ефективність та якість прямих та портфельних іноземних інвестицій та боргового капіталу викликають значні сумніви. Упродовж 2000 р. – 10 місяців 2019 р. сукупний обсяг чистих надходжень прямих та портфельних іноземних інвестицій та іноземних позик в Ук-раїну становив 185,3 млрд дол. США. Водночас такий значний за обсягами фінансовий ресурс не став каталізатором структурних перетворень в економіці та розвитку високотехнологічного виробництва. Натомість концентрація іноземного капіталу в окремих видах економічної діяльності призвела до закріплення сировинної спрямованості вітчизняної економіки та загострення внутрішньоекономічних проблем на тлі значного припливу спекулятивного капіталу.
Значна увага в дослідженні приділена географічній структурі іноземних інвестицій та боргового капіталу, що засвідчує істотний вплив офшорних юрисдикцій на діяльність вітчизняного бізнесу та формування моделі його поведінки. Офшоризація капіталу є визначальною рисою національного бізнесу, що стала однією з основних причин деформації економічної моделі розвитку економіки України.
Зроблено акцент на необхідності удосконалення державної політики щодо залучення іноземного капіталу в Україні. Зокрема доведено, що відсутність належного контролю за концентрацією іноземного капіталу в окремих сферах економіки призводить до значних дисбалансів, які при дії інших факторів посилюють кризові явища в економіці. Через це на державному рівні доцільно аналізувати "токсичний вплив" іноземного капіталу на структурні зміни в економіці та його вплив на економічну безпеку України.
Публікацію підготовано рамках за виконання НДР "Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій" (№ держреєстрації 0118U006088).

Ключові слова:іноземний капітал, прямі іноземні інвестиції, економічний розвиток, іноземні кредити, офшорний капітал


Стаття українською мовою (cтор. 47 - 62) ЗавантажитиЗавантажень : 230

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼