НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЩЕРБАК Анатолій Васильович1

1Одеський національний економічний університет

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:32-46https://doi.org/10.15407/eip2020.01.032


АНОТАЦІЯ ▼

У статті досліджено причини суттєвої різниці в динаміці ВВП України в 2000–2008 рр. та упродовж останнього десятиліття.
Показано, що масштабні реформи, проведені в розвинених країнах у 1980–1990-ті роки, сприяли порівняно стабільному розвитку економік більшості цих країн протягом майже чверті століття. Надалі ж в економічній політиці наголос був зроблений на стимулювання попиту. Це багато в чому зумовило глибину кризи 2008–2009 рр. і повільне зростання ВВП більшості розвинених країн після неї. Водночас динаміка ВВП у деяких країнах помітно відрізнялася від загальносвітових тенденцій.
Австралія останній раз переживала падіння виробництва в 1991 р. Такий тривалий безкризовий розвиток цієї країни – переважно результат комплексу реформ, спрямованих на розвиток конкуренції. Проаналізовано найважливіші напрями Національної конкурентної політики Австралії, її економічні та соціальні наслідки.
Обґрунтовано, що радикальні реформи, спрямовані на дерегулювання економіки, розвиток конкуренції, стали найважливішим чинником піднесення, яке почалося в Україні у 2000 р. Однак припинення реформ, а згодом – заходи, спрямовані на обмеження конкуренції, призвели до стагнації вітчизняної економіки, незважаючи на порівняно сприятливу зовнішньоекономічну кон'юнктуру. Показано зв'язок між інтенсивністю внутрішньої конкуренції та динамікою ВВП України. Дані кон'юнктурних опитувань свідчать, що конкуренція швидко посилювалась, досягнувши максимуму в 2006–2007 рр., але потім її рівень суттєво знизився.
Відзначено, що економічні реформи, які проводилися в Україні протягом останніх п’яти років, загалом були менш радикальними і послідовними, ніж ті, що здійснювалися 20 років тому. Обґрунтовано необхідність для України Національної конкурентної політики, окреслено її найважливіші напрями.

Ключові слова:внутрішня конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна політика, економічні реформи, Україна


Стаття українською мовою (cтор. 32 - 46) ЗавантажитиЗавантажень : 225

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼