НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КОЛОТ Анатолій Михайлович1, ГЕРАСИМЕНКО Оксана Олександрівна2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТ ”ПРАЦЯ 4.0”: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:7-31https://doi.org/10.15407/eip2020.01.007


АНОТАЦІЯ ▼

У статті викладено науково-прикладне обґрунтування конструкту та аргументацію компонент нової ментальної моделі праці та зайнятості ”Праця 4.0” як соціально-трудової реальності початку ХХІ століття. Розкрито теоретико-практичні положення, що пояснюють взаємозв'язок змін, які відбуваються у навколишніх світах (техніки, технологій, інститутів тощо) з трансформаціями сфери праці та зайнятості у їх нерозривній цілісності.
Окреслено нові грані праці в суспільній діяльності початку ХХІ століття. Викладено авторське бачення нового формату моделі праці та зайнятості, адекватного умовам першої половини ХХІ століття. Виокремлено мегапричини розбудови нової платформи соціально-економічного і соціально-трудового розвитку. Представлено зовнішні умови розвитку та внутрішні характеристики моделі ”Праця 4.0”. Підкреслюється, що в авторській теоретичній конструкції ”Праця 4.0” постає як трудова парадигма, іманентна новій економіці з технологічним базисом ”"Індустрія 4.0”; як платформа та інститут, що забезпечує використання ресурсів праці в координатах, породжених Четвертою промисловою революцією. Розкрито особливості складових нового типу процесу праці – предметів праці, засобів праці, працюючої людини.
Обґрунтовано сутність феномену ”Праця 4.0” через призму та соціально-трудовий вимір сукупного працівника нової (цифрової) економіки; глобалізаційних процесів; форм, видів зайнятості та пов’язаних з ними відносин; мережевої організації праці; змісту та траєкторії розвитку процесів праці; трудових доходів, а саме їх рівня, диференціації, тенденцій та домінант у цій царині; нового формату соціально-трудових відносин. Розкрито вплив демографічної компоненти стагнації світової економіки на соціально-трудовий розвиток. Визначено виклики для соціально-трудової сфери, зиски та втрати для працівників, нові асиметрії соціально-трудового розвитку, що їх породжує нинішній та майбутній формати глобалізації.
Розкрито вплив нового техніко-технологічного базису ”Індустрія 4.0” на становлення соціально-трудової платформи ”Праця 4.0”. Визначено тренди у царині професійно-кваліфікаційної структури робочої сили нової економіки та можливості для розширення професійного поля діяльності. Наголошується на феномені цифрової організації праці. Зроблено акцент на кардинальних змінах усієї соціальної тканини нової (цифрової) економіки і постіндустріального суспільства.

Ключові слова:нова економіка, нова глобалізація, соціально-трудовий розвиток, чинники соціально-трудового розвитку, модель ”Праця”


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 31) ЗавантажитиЗавантажень : 308

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼