НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


МОЛДАВАН Любов Василівна1

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:121-130https://doi.org/10.15407/eip2019.04.121


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 121 - 130) ЗавантажитиЗавантажень : 181

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н. Бородіної О.М., чл.-кор. НААН, д.е.н. Прокопи І.В.; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2010. 376 с.
2. Прокопа І.В., Беркута Т.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2011. 240 с.
3. Попова О.Л. Розвиток багатофункціонального сільського господарства: досвід Німеччини. Економіка і прогнозування. 2015. № 2. С. 148–156. doi.org/10.15407/eip2015.02.148
4. Линчук Н.В. До концепції багатофункціонального розвитку сільського господарства. Економіка АПК. 2011. Березень. С. 25–27.
5. Гоголь Т.В. Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики. URL: www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Gogol.pdf
6. Кудла Н.Є. Багатофункціональний розвиток сільських територій: від базових ідей до активізації місцевого підприємництва. Економіка України. 2008. № 1. С. 62–71.
7. Bodiguel L. Multifonctionnalite de l'agriculture et dispositi agro-enterogatjons sur l'ecafficite de la norme. Revue de droiz rural. 2003. Novembre. No. 317. P. 606–612.
8. Joumal official des Communautes europeenes. Brussel, 1985. Р. 10.
9. Conclutsions de la Presidence Conseil europeen de Goteborg 15 et f 16 juin 2001 16 p.+annexes (consulte le 23/04/2012 sur) / Conseil Europeen. 2001. URL : www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms Data/docs/pressData/fr/ec/00200-rj.fl.pdf
10 . Code rural. Ioi d'orientation agricoie n˚99-574. 1999.
11. Code des bonnes pratignes agricoles. Feuillets 103 (october 1994). Paris, 1994. P. 4573–4578.
12. La metode IDEA. Educagri editions. Dijon, 2002. P. 184.
13. Conturier Isadel. La muitifonctionnalite et la notion de produit agricole. Reveue de droit rurale. 2011. Novembre. No 317.