НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


МОЛДАВАН Любов Василівна1

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:121-130https://doi.org/10.15407/eip2019.04.121


АНОТАЦІЯ ▼

Викладено коротку ретроперспективу зародження і розвитку ідеї багатофункціональності сільського господарства у країнах ЄС та світовій практиці, надання їй документами ООН і Європейського Союзу офіційного інституціонального статусу інструмента розроблення політики сталого розвитку сільських господарств та використання цього інструменту у практичній діяльності країн – членів ЄС. Означено юридичні, фінансові, інституційні та інтелектуальні засоби реалізації видів політики сталого розвитку сільського господарства, розроблених на засадах багатофункціонального призначення галузі. Аналізується алгоритм інституціалізації концепції багатофункціональності сільського господарства як основи функціонування сільськогосподарської системи на прикладі Франції. Висвітлюється практика укладення між фермерами і державою договорів, які містять зобов'язання сторін щодо сприяння економіко-соціо-екологічно орієнтованому розвитку сільського господарства.
Аргументована значимість впровадження європейського алгоритму трансформації концепції багатофункціональності сільського господарства в інструмент розроблення вітчизняної аграрної політики з огляду на поширення руйнівних процесів у галузі, породжених її орієнтацією на зростання виробництва і максимізацію прибутків без урахування соціальних втрат і екологічної ціни цього зростання (деградація угідь, монокультурне виробництво, руйнування сівозмін і агроландшафтів, зниження окремих трудомістких галузей; виникнення загрози продовольчої залежності по окремих видах продовольства, зростання безробіття і знелюднення сіл). Зазначене є наслідком невизнання вітчизняними науковими та урядовими структурами статусу багатофункціональності сільського господарства, імплементованого західноєвропейськими країнами у правове поле і, відповідно, відсутністю будь-якого державного впливу на перехід до моделі сталого розвитку галузі.
У зазначеному контексті сформульовано завдання у сфері науки і практики, які необхідно здійснити для приведення структури і змісту вітчизняної аграрної політики до економіко-соціо-екологічного спрямування Спільної аграрної політики ЄС, що випливає із зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова:багатофункціональність, сталий розвиток, інституціональні засади, аграрна політика, фермерський контракт


Стаття українською мовою (cтор. 121 - 130) ЗавантажитиЗавантажень : 181

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼