НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Методи і моделі прогнозування


КУЗНЄЦОВА Лідія Іллівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Структурні індикатори моніторингу макроекономічних дисбалансів в інвестиційній сфері України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:56-69https://doi.org/10.15407/eip2019.04.056


АНОТАЦІЯ ▼

Представлено результати досліджень щодо розроблення прогнозно-аналітичного інструментарію для виявлення та упередження потенційних макроекономічних дисбалансів в Україні з урахуванням досвіду Євросоюзу в застосуванні Процедури макроекономічного дисбалансу (Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP). Увагу акцентовано на побудові та моніторингу структурних індикаторів інвестиційної сфери, що визначають потенціал економічного розвитку; при цьому обгрунтовано необхідність адаптації застосовуваних ЄС компонент МІР для оцінки інвестиційної сфери до реалій України. Показано, що, зважаючи на трансформаційний характер української економіки, інструментальна оцінка тенденцій розвитку її інвестиційної сфери потребує аналізу структурних змін за допомогою відповідних індикаторів.
Наведено основні результати аналітичної оцінки цих змін у структурі валового нагромадження основного капіталу, інвестицій в основний капітал, змін у структурі прямих іноземних інвестицій та обсягів їх надходження, що спостерігалися протягом останніх років і засвідчили, що Україна в цьому сенсі рухається у бік, протилежний прогресивним світовим трендам. Незважаючи на ухвалення низки законів щодо стратегії розвитку економіки України, пріоритетів розвитку її виробничого потенціалу, переходу на інноваційний шлях розвитку тощо, реальні зрушення в інвестиційній царині поки відсутні.
Підкреслено необхідність формування та упровадження Україною державної політики, спрямованої на стимулювання розширення власних інвестиційних можливостей, переорієнтація інтересів іноземного інвестиційного капіталу на технологічне оновлення економіки країни.

Ключові слова:макроекономічні дисбаланси, інвестиційна сфера, інвес-тиційний потенціал, структурні зміни, прогнозно-аналітичні індикатори


Стаття українською мовою (cтор. 56 - 69) ЗавантажитиЗавантажень : 207

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼