НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Методи і моделі прогнозування


ТВЕРДОХЛІБОВА Діна Вікторівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:24-55https://doi.org/10.15407/eip2019.04.024


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 24 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 213

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. European Commission. Fiscal Sustainability Report 2018: Volume 1. European Economy Institutional Paper. January 2019. № 094. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip094_en_vol_1.pdf
2. European Commission. Fiscal Sustainability Report 2018: Volume 2 – Country Analysis. European Economy Institutional Paper. January 2019. № 094. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip094_en_vol_2.pdf
3. European System of National and Regional Accounts, 2010 (ESA 2010) / Eurostat. 2013. URL ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
4. Manual on Government Deficit and Debt / Eurostat. 2019. URL: ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c
5. System of National Accounts, 2008 (SNA 2008) / European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. New York, 2009. URL: unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
6. Government Finance Statistics Manual, 1986 (GFSM 1986) / International Monetary Fund. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/1986/eng/index.htm
7. Огляд ССПД : Категорія: операції органів загального державного управління. URL: www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/BP&DF_GGO_ukr_09_2002.html
8. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: < www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/1986/eng/index.htm
9. Government finance statistics: compilation guide for developing countries / International Monetary Fund. Washington, D.C., 2011. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/compil.pdf
10. Government Finance Statistics Manual, 2001 (GFSM 2001) / International Monetary Fund. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm
11. Government Finance Statistics Manual, 2014 (GFSM 2014) / International Monetary Fund. URL: www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
12. Михайлов В.С., Пугачова М.В., Ященко Л.О. Деякі методологічні проблеми статистичного оцінювання державних фінансів України. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2012. № 4 (37). С. 4−15. URL: 194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1872
13. Момотюк Л.Є. Статистика державних фінансів та її гармонізація з міжнародними стандартами. Облік і фінанси. 2013. № 2 (60). С. 93−99. URL: www.afj.org.ua/ru/article/73/
14. Гончаренко М. В. Методологічні засади формування міжнародних стандартів статистики державних фінансів. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 4 (51). С. 187–193. URL: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/5/02.pdf
15. Мярковський А.Я. Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами. Фінанси України. 2016. № 9. С.7–28. URL: finukr.org.ua/docs/FU_16_09_007_uk.pdf
16. Богдан І.В., Коноваленко Д.В., Яра Т.Ю. Діагностика стану сектору загального державного управління України. Фінанси України. 2016. № 4. С.27–49. URL: finukr.org.ua/docs/FU_16_04_027_uk.pdf
17. Богдан І.В., Коноваленко Д.В., Яра Т.Ю. Сектор загального державного управління України у 2015 році. Фінанси України. 2016. № 8. С. 106–127. URL: finukr.org.ua/docs/FU_16_08_106_uk.pdf
18. Богдан І.В., Коноваленко Д.В., Яра Т.Ю. Класифікація доходів сектору загального державного управління України згідно з GFSM 2014. Фінанси України. 2017. № 8. С. 33–57. doi.org/10.33763/finukr2017.08.033
19. Твердохлібова Д.В. Теорія і практика використання індикаторів бюджетної стійкості. Економіка і прогнозування. 2018. № 3. С. 7−47. doi.org/10.15407/eip2018.03.007
20. Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затверджена наказом Міністерства фінансів України “Про бюджетну класифікацію” від 14.01.2011 р. № 11. URL: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11/ed20180329#n64
21. Річний звіт про виконання Державного бюджету України. URL: www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
22. Валовий внутрішній продукт. URL: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm
23. Державний та гарантований державою борг України. URL: mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
24. Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики. URL: mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv
25. Дані : Статистика фінансових ринків : Фондовий ринок : Щоденні дані : ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу. URL: bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
26. Розпочато продаж казначейських зобов’язань населенню в установах АТ “Ощадбанк”. URL: old.bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=123207&cat_id=92542
27. Олександр Дубихвіст: про результати розміщення казначейських зобов’язань серії "А" та початок розміщення серії "Б". URL: old.bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=127391
28. Олександр Дубихвіст: казначейські зобов’язання сприяють розвитку українського фондового ринку. URL: old.bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=1087039
29. Розрахунки за борговими зобов'язаннями держави по загальному фонду державного бюджету за січень–грудень 2012 року. URL: www.treasury.gov.ua/ua/news/rozrakhunki-za-borgovimi-zobovyazannyami-derzhavi-po-zagalnomu-fondu-derzhavnogo-byudzhetu-za-sichen-gruden-2012-roku