НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Огляди зарубіжної практики


КОРАБЛІН Сергій Олександрович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Китай: інвестиційні амбіції, обмеження та можливості

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:138-157https://doi.org/10.15407/eip2019.03.138


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто фінансові аспекти реалізації міжнародної ініціативи КНР "Один пояс, один шлях". Показано вражаючі економічні успіхи Китаю упродовж останніх 30 років, завдяки яким країна перетворилася на найкрупнішого глобального експортера та інвестора, набувши при цьому статус другої у світі за обсягом національного ВВП та імпорту. Наведені зміни відбувалися на тлі стрімких темпів економічного зростання та глибоких структурних реформ, які супроводжувалися нарощуванням виробництва та експорту продукції з високою часткою доданої вартості. За цих умов країна природно воліє переорієнтувати глобальну економічну систему таким чином, щоб та була більш сприятливою для реалізації економічних, фінансових та політичних інтересів саме Китаю. Ключовим практичним інструментом втілення такого плану виступає ініціатива "Один пояс, один шлях", яка має забезпечити одночасний доступ країни до: (а) західних технологій, (б) глобальних ринків сировини, (в) інфраструктурних потужностей, які мають максимально спростити поставки китайської продукції до всіх куточків світової економіки. Проте такий амбітний план вимагає надзвичайного обсягу фінансових ресурсів. Попри значні міжнародні резерви Китаю (понад 3 трлн дол. США), їх обсягу недостатньо для вирішення цього питання. Тим паче, що сама країна потребує подальшого освоєння іноземних інвестицій та технологій через відносно невисокий рівень фондоозброєності своєї робочої сили. Розв'язати цю дилему Китай зможе, якщо йому вдасться сформувати систему "зустрічних інвестицій" – притягувати та освоювати іноземні інвестиції більш технологічно розвинених країн, які здійснюються в основних резервних валютах, та реалізувати одночасно власні закордонні капіталовкладення в юанях, пропонуючи їхнім користувачам зв'язані поставки власної продукції дещо нижчої технологічної складності, аніж він сам отримує від іноземних інвесторів.

Ключові слова: Китай, ініціатива "Один пояс, один шлях", чиста міжнародна інвестиційна позиція


Стаття українською мовою (cтор. 138 - 157) ЗавантажитиЗавантажень : 225

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼