НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Огляди зарубіжної практики


ДАО Тхань Чіон 1

1Інститут політики та менеджменту. Коледж соціальних та гуманітарних наук при В'єтнамському національному університеті (Ханой, В'єтнам)

Зміна парадигми наукової, технологічної та інноваційної політики В'єтнаму в процесі міжнародної інтеграції

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:124-137https://doi.org/10.15407/eip2019.03.124


АНОТАЦІЯ ▼

Під час кожного переломного моменту світової історії В'єтнам зазнавав доленосних перетворень. У цьому процесі зміни в економічній моделі та соціальних інститутах країни відбуваються паралельно зі змінами в державному управлінні у конкретних сферах, особливо під час переходу від централізовано планованої до соціалістичної ринкової економіки. Система науки, технологій та інновацій (система НТІ) В'єтнаму також зазнала безлічі реформацій, під час яких вона розвивалася і спонукала свої складові елементи до позитивних самоінновацій. Показники науки, технологій та інновацій закладають у стратегічні цілі національної політики для кожної галузі і кожного сектора (державного та приватного) країни, а також для всіх приватних осіб та організацій В'єтнаму. В умовах міжнародної економічної інтеграції та четвертої промислової революції наука, технології та інновації більше, ніж будь-коли, становлять цілі та засоби соціально-економічного розвитку. Ця стаття аналізує теоретичні підходи до політики у сфері науки, технологій та управління інноваціями у В'єтнамі, що дає змогу визначити досягнуті успіхи та виклики, які постають у контексті міжнародної інтеграції.
Розглядаються концепції та підходи щодо дослідження політики та інновацій, оскільки в попередніх дослідженнях вітчизняні науковці не дійшли щодо них згоди та недостатньо повно їх визначили. Також проаналізовано зміни у політиці країни стосовно науки, технологій та інновацій, щоб дослідити, як трансформувалися відносини між державою та системою НТІ упродовж різних періодів. Зміни у політиці викликали зміни щодо ресурсів, організаційної структури, змістового наповнення та взаємозв'язку між елементами, а також місця кожного елемента у системі НТІ. Останнє стосується макро- та мікрополітичних рішень щодо розвитку у В'єтнамі системи науки, технологій та інновацій у новому, потенційно прогресивному, проте ризикованому контексті. Відповідно наука, технології та інноваційна політика повинні стати більш відкритими та автономними, щоб система НТІ набула здатності до самореалізації, адаптації та інновативності.

Ключові слова: наука, технології, В'єтнам, інноваційна система, інтеграція


Стаття українською мовою (cтор. 124 - 137) ЗавантажитиЗавантажень : 194

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼