НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Методи і моделі прогнозування


ДЕБУНОВ Леонід Миколайович1

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Моделювання фінансової стійкості підприємств за допомогою штучних нейронних мереж

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:101-123https://doi.org/10.15407/eip2019.03.101


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 101 - 123) ЗавантажитиЗавантажень : 341

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance. 1968. No. 4. P. 589–609. doi: doi.org/10.2307/2978933
2. Beermann K. Prognosemöglichkeiten von Kapitalverlusten mit Hilfe von Jahresabschlüssen. Schriftenreihe des Instituts für Revisionswesen der Westfälischen Wilhelms. 1976. Band 11. S. 118–121.
3. Taffler R., Tishaw H. Going, going, gone – four factors which predict. Accountancy. 1977. Vol. 88, No. 1003. P. 50–54.
4. Al-Kassar T.A., Soileau J.S. Financial performance evaluation and bankruptcy prediction (failure). Arab Economic and Business Journal. 2014. Vol. 9, Is. 2. P. 147–155. doi: doi.org/10.1016/j.aebj.2014.05.010
5. Ozili P. K. Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review. 2018. Vol. 18, Is. 4. P. 329–340. doi: doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003
6. Шарапов О.Д., Кайданович Д.Б. Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2012. № 1. С. 207–227.
7. Терещенко О.О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Економіка України. 2003. № 8. С. 38–45.
8. Матвійчук А.В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу. Вісник НАН України. 2010. № 9. С. 24–46.
9. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія. Київ: КНЕУ, 2011.
10. Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2013. № 2. С. 71–118.
11. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств. Фінанси України. 2001. № 11. С. 54–61.
12. Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України: монографія. Київ: КНЕУ, 2011.
13. Поддєрьогін, А.М., Буряк, Л.Д., Нам, Г.Г. та ін. Фінанси підприємств: підручник. 2-ге видання. Київ: КНЕУ, 1999.
14. Давыдова Г.В., Беликов, А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий. Управление риском. 1999. № 3. С. 13–20.
15. Буряк Л.Д., Павліковський А.М. Управління фінансами суб'єктів малого підприємництва. Київ: КНЕУ, 2013.
16. Яковенко О.Г. Математичні моделі процесів активності в економічній динаміці: монографія. Дніпро: Біла К.О., 2017.
17. Вершигора В.Г. Економіко-математична модель ефективної фінансової стратегії стабільності підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. № 2. С. 352–357.
18. Тимощук О.Л., Дорундяк К.М. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за допомогою дискримінантного аналізу та нейронних мереж. Системні дослідження та інформаційні технології. 2018. № 2. С. 22–34.
19. Левченко О.А. Моделювання оцінки фінансової стійкості механізму фінансування лізингових операцій. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 1 (31). С. 105–113.
20. Кузьомко В., Михайлюк М. Застосування модифікованої методики дев'ятикомпонентного показника для діагностики рівня фінансової стійкості підприємства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. № 3 (192). С. 24–30. doi: doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/5
21. Харченко Ю.А. Моделювання фінансової стійкості промислового підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 36. С. 199–207.
22. Дехтяр Н.А., Дейнека О.В., Черніговець К.В. Оцінка фінансової стійкості підприємства із застосуванням методів економіко математичного моделювання. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. № 21, вип. 1. С. 195–199.
23. Дебунов Л.М., Яковенко О.Г. Аналіз сучасних підходів до визначення поняття фінансової стійкості підприємства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка". 2019. № 12 (40). С. 86–91. doi: doi.org/10.25264/2311-5149-2019-12(40)-86-91
24. Дебунов Л.Н. Применение искусственных нейронных сетей в моделировании финансовой устойчивости предприятия. Бізнес Інформ. 2017. № 9. С. 112–119.
25. Дебунов Л.М., Яковенко О.Г. Моделювання межі фінансової стійкості підприємств при використанні штучних нейронних мереж. Economic Stability Studies. 2018. № 1. С. 59–66.