НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЮХИМЕЦЬ Роман Сергійович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Вплив трансакційних витрат на трансформацію ринку природного газу України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:60-77https://doi.org/10.15407/eip2019.03.060


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 60 - 77) ЗавантажитиЗавантажень : 201

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. Москва: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 180 с.
2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Б. Пинскер; под. науч. ред. Р. Капелюшникова. Москва: Новое издательство, 2007. 224 с.
3. Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України: монографія / НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2016. 388 с.
4. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, отношения, контрактация / пер. с англ. Санкт-Петербург: Лениздат; CEV Press, 1996. 702 c.
5. Архієреєв С.І. Державна трансакційна політика та структурні перетворення економіки України. Харків: Константа, 2006. 108 c.
6. Архієреєв С.І. Трансакційний сектор економіки України: монографія. Харків: Константа, 2003. 56 с.
7. Juris A. Market Development in the U.K. Natural Gas Industry. Washington D.C.: The World Bank Group, 1998. 48 p.
8. Річний звіт НКРЕКП 2015–2018. URL: www.nerc.gov.ua/index.php/map_9/data/filearch/Materialy_zasidan/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf
9. Казда С. Через 5 років аварійність розподільних газопроводів в Україні зросте в 10 разів. URL: 104.ua
10. Уильямсон О. Природа фирмы / под ред. О.И. Уильямсона и С.Дж. Уинтера. Москва: Дело, 2001. 360 c.
11. Інформаційний сайт газорозподільних компаній "104". URL: 104.ua/ua/gas/id/chto-takoe-proizvodstvenno-tehnologicheskie-poteri-25117
12. Рибіцький І.В., Трофімчук В.І. Енергозатратність газотранспортної системи (ГТС) України та основні чинники, які на неї впливають. Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С. 169–171.
13. Zachmann Georg, Golovin Sergiy. Accounting for gas distribution losses – German Advisory Group. URL: www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/TN_02_2015_en.pdf
14. Архієреєв С.І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні. Харків: Константа, 2007. 152 с.
15. Юхимець Р.С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України. Економіка і прогнозування. 2017. № 1. С. 128–145. doi: doi.org/10.15407/eip2017.01.128
16. Williamson Oliver E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature. 2000. No. 38 (3). P. 595. doi: doi.org/10.1257/jel.38.3.595
17. Stigler George J. The process and progress of economics. Nobel Memorial Lecture by Graduate School of Business. University of Chicago, 8 December, 1982. 20 p.
18. Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни політики субсидіювання на ринку природного газу України. Економіка промисловості. 2014. № 3 (67). С. 32–40.
19. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/