НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЮХИМЕЦЬ Роман Сергійович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Вплив трансакційних витрат на трансформацію ринку природного газу України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:60-77https://doi.org/10.15407/eip2019.03.060


АНОТАЦІЯ ▼

Прагнення інтегруватися в європейську модель розвитку зумовило добровільне прийняття Україною міжнародних зобов'язань щодо трансформації інституційного середовища за європейським зразком як в економічній площині, так і в політичній. У політичному сенсі зміст необхідних змін та шляхів забезпечення міжгалузевої збалансованості часто усвідомлювався надто спрощено через відсутність ґрунтовних оцінок наслідків задекларованих секторальних реформ, у тому числі для різних суб'єктів економічних відносин. Однак для енергетичного сектора потреба його реформування обумовлювалася не лише щойно прийнятими міжнародними зобов'язаннями, а й наявністю внутрішніх проблем, накопичених за попередні роки, які без впровадження системних змін з часом перетворювалися б на бар'єри для усього подальшого економічного розвитку держави. Основний зміст імплементації європейських директив в енергетичному секторі саме й був покликаний системно трансформувати економічні відносини за рахунок зміни правил функціонування ринку, що мало би зумовити вирішення основних кризових проблем у різних сферах енергетичного сектора. Існуючій до останнього часу моделі ринку природного газу України були притаманні всі недоліки дореформеного стану ринків країн Європи: система тарифоутворення не сприяла раціональній поведінці споживачів, що посилювало тиск на державний бюджет; правила постачання не гарантували надання належної якості послуг; відсутність достатніх інвестицій у газотранспортний сектор унеможливлювала розширене відтворення основних фондів; сформовані правила транспортування та розподілення ставали бар'єром для вільного доступу до мереж третіх сторін та розвитку конкуренції в сегменті постачання.
Фактична імплементація норм Другого та Третього енергетичних пакетів ЄС у газовому секторі розпочалася у 2015 р. з ухваленням Закону України "Про ринок природного газу", який передбачає надання доступу незалежним постачальникам до газотранспортної інфраструктури, право кінцевих споживачів змінювати постачальників, встановлення ринкового ціноутворення та загальну лібералізацію економічних відносин на ринку. Оскільки накопичені проблеми попередньої моделі ринку природного газу були зумовлені неефективністю функціонування інститутів, у статті було здійснено спробу оцінити ефективність процесу трансформації газового сектора й проаналізувати результативність змін на певних сегментах ринку з позиції саме неоінституціональної теорії та аналізу трансакційних витрат.

Ключові слова: ринок природного газу, трансакційні витрати, трансформація галузевих ринків, лібералізація


Стаття українською мовою (cтор. 60 - 77) ЗавантажитиЗавантажень : 198

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼