НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Норма валового заощадження: теорія та практика

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:7-39https://doi.org/10.15407/eip2019.03.007


АНОТАЦІЯ ▼

Наукове обґрунтування норми заощадження є одним із ключових питань у моделях економічного зростання та фундаментальним параметром економічної архітектоніки з огляду на довгострокову динаміку зростання і структури сукупного попиту. Метою статті є демонстрація генезису теорії норми валового заощадження, починаючи з класиків політичної економіки, до теоретичних обґрунтувань ендогенізації норми заощаджень у моделях економічного зростання і далі – детальний розгляд складових валового заощадження з аналізом чинників, що впливають на його рівень на базі статистичних даних. Саме емпіричний аналіз дає можливість перевірити достовірність теоретичних концепцій та з'ясувати справедливість висновків теоретиків. Показано велику прірву між класичним баченням норми заощадження як результату дії природного закону, що веде до саморегуляції параметрів відтворення ВВП, з одного боку, та суто раціональних поглядів, що сформувалися в період становлення і розвитку теорії, та моделей економічного зростання – з іншого. На базі емпіричних досліджень доведено, що норма заощадження та норма нагромадження капіталу відрізняються в економіках різних країн і залежать від: ступеня втручання держави в розподіл валового наявного доходу між інституційними секторами економіки та у структурування домашніх господарств за рівнем доходів, рівня державних соціальних трансфертів, глибини дисбалансів доходів та витрат інституційних секторів економіки і, відповідно, – їх чистих запозичень і накопичених боргів, а також фази економічного циклу, в якому перебуває економіка країни, та якості інвестиційного середовища. Практичне значення дослідження важливе для обґрунтування фіскальної політики, особливо щодо її впливу на рівень валового заощадження сектора нефінансових корпорацій і сектора державного управління, а також рівня державних соціальних і капітальних витрат.

Ключові слова: норма валового заощадження, оптимальний рівень валового заощадження, ендогенізація норми заощадження, рівень нагромадження капіталу, інституційні сектори економіки, складові валового заощадження, розподіл доходів, макроекономічне моделювання, нерівн


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 39) ЗавантажитиЗавантажень : 246

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼