НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЗИМОВЕЦЬ Владислав Вікторович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 2:7-21https://doi.org/10.15407/eip2019.02.007


АНОТАЦІЯ ▼

Відповідно до усталеного підходу надмірна дебіторська заборгованість є проявом кризового стану розрахунків між підприємствами, фундаментальною причиною якого є дефіцит ліквідності та капіталу в економіці. Заморожування ліквідного капіталу у дебіторській заборгованості уповільнює кругообіг капіталу в економіці, генерує системні ризики та негативно впливає на інвестиційну активність підприємств. У статті надмірна дебіторська заборгованість визначається як перевищення частки дебіторської заборгованості в активах над її нормальним, властивим усталеній для певної країни моделі фінансування бізнесу з урахуванням секторальної специфіки. Аналізуються причини і наслідки аномально високих обсягів дебіторської заборгованості в Україні. Серед причин надмірної дебіторської заборгованості в активах підприємств в Україні – низька платіжна дисципліна, труднощі зі стягнення боргів, проявами чого є значна частка простроченої та безнадійної заборгованості. Акцентується увага на уповільненні термінів розрахунків і зростанні тягаря дебіторської заборгованості у країні. Декомпозиція агрегованої дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги за ознаками розміру підприємств показала зміщення тягаря неплатежів у сектори малого та середнього бізнесу, проявом чого є подовження термінів її погашення. Водночас понад половину дебіторської заборгованості підприємств в Україні припадає на прямо не пов'язану із веденням основної діяльності іншу дебіторську заборгованість, що є одним із проявів фінансіалізації бізнесу. Порівняно із зарубіжними країнами зазначена частка в Україні є аномально високою, що пов'язано із активним застосуванням підприємствами схем залучення тіньового позичкового капіталу, включаючи відмивання «брудних» коштів та вливання капіталу з офшорів для підтримки ліквідності бізнесу. Вирішення проблеми надмірної дебіторської заборгованості вимагає подолання існуючого дефіциту ліквідності в Україні, розширення пропозиції грошей на основі поступового зниження боргової залежності держави та відновлення довіри бізнесу до банківської системи України.

Ключові слова: корпоративні фінанси, дебіторська заборгованість, монетарна політика, фінансова система, ліквідність


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 21) ЗавантажитиЗавантажень : 503

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼