НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ПОДОЛЕЦЬ Роман Здиславович1, ЮХИМЕЦЬ Роман Сергійович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Альтернативні варіанти запровадження транспортної тарифної моделі «вхід-вихід» в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:86-108https://doi.org/10.15407/eip2019.01.086


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 86 - 108) ЗавантажитиЗавантажень : 288

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Дячук О.А., Подолець Р.З., Чепелєв М.Г. Структурні та технологічні аспекти низько вуглецевого розвитку економіки України. Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект: аналітична доповідь / за заг. ред. В.Р. Сіденка та О.О. Веклич. Київ: Заповіт, 2016. С. 64–99.
2. International Energy Outlook 2016 / U.S. Energy Information Administration. URL: www.eia.gov/outlooks/ieo/nat_gas.cfm
3. Третій енергетичний пакет. Official Journal of the European Union. URL: www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Europe/Third-energy-package/
4. Статистика постачання / офіційний сайт ПАО "Газпром". URL: www.gazpromexport.ru/statistics/
5. International Energy Outlook 2016 / U.S. Energy Information Administration. URL: www.eia.gov/outlooks/ieo/nat_gas.cfm
6. EU Reference Scenario 2016 Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050 / Енергетична Комісія. URL: ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ref2016_report_final-web.pdf
7. Лінчевський М.П., Луцик О.Е., Лінчевська Н.М. Аналіз методик, що застосовуються при розрахунку тарифів на транзит та транспортування газу в країнах ЄС та Україні. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2012. № 2(32). С. 10–17.
8. Кодекс газотранспортної системи. Принципи взаємодії з оператором ГРС. Пре-зентація Укртрансгазу. URL: www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisz5y0i9vUAhXrJJoKHcEdAMEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Futg.ua%2Fimg%2Fmenu%2Fbusinessinfo%2Fprinciples%2FDSO%2FCode-netw-DSO.pptx&usg=AFQjCNE13vIQvV2TmmCvXMVo5kfpa6XezQ
9. Типовий договір на транспортування. URL: www.nerc.gov.ua/index.php?id=18033
10. Павлова С.І., Юхимчук І.О. RAB-Регулювання тарифів як метод підвищення інвестиційної привабливості підприємств енергетичної галузі. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3(53). С. 278–281.
11. Звітність ПАТ "Укратрансгаз". URL: utg.ua/utg/about-company/reports.html
12. Звітність НАК "Нафтогаз України". URL: www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9B0566E71C6B0F9CC2257EDD006E558B?OpenDocument&Expand=2&
13. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Плану розвитку газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз" на 2016–2025 роки" від 24.03.2016 р. № 389. URL: h8.nerc.gov.ua/?id=19543
14. Макропрогноз розвитку економіки України у 2018–2021 рр. / ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". URL: ief.org.ua/?p=6317
15. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг "Про затвердження порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики" від 11.07.2013 р. № 899. Офіційний вісник України. 2013. № 60. С. 238.
16. Юхимець Р.С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України. Економіка і прогнозування. 2017. № 1. С. 128–145. doi: doi.org/10.15407/eip2017.01.128
17. Енергетична безпека та стабільність транзиту в ЄС вимагають прозорих правил / офіц. сайт Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247520638
18. Energy charter: Transit Protocol. URL: www.energycharter.org/what-we-do/trade-and-transit/transit-protocol/
19. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2002. 353 с.
20. Вітренко Ю.Ю. Економічне обґрунтування розрахунку ставки транзиту газу та вартості імпортного газу. Дзеркало тижня. 2008. № 2. С. 15–16.
21. Подолець Р.З., Дячук О.А., Чепелєв М.Г. Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2015. С. 50–59.
22. Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків субсидіювання побутових споживачів енергетичних ресурсів: дис. канд. екон. наук: 08.00.11 / ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2015. 266 с. С. 195–230.
23. Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни політики субсидіювання на ринку природного газу. Економіка промисловості. 2014. № 3. С. 25–42.
24. Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни тарифної політики в електроенергетиці України. Економіка і прогнозування. 2014. № 1. С. 121–138.
25. Trinh B., Phong N.V. A Short Note on RAS Method. Advances in Management & Applied Economics. 2013. Vol. 3, No. 4. P. 133–137. URL: www.scienpress.com/Upload/AMAE/Vol%203_4_12.pdf
26. Чепелєв М.Г., Юхимець Р.С. Оцінка наслідків впровадження тарифоутворюючої системи "вхід-вихід" на ринку природного газу України. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів". Полтава, 2017. С. 9–13.