НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


БОРОДІНА Олена Миколаївна1, ПРОКОПА Ігор Васильович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:70-85https://doi.org/10.15407/eip2019.01.070


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 70 - 85) ЗавантажитиЗавантажень : 321

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Інклюзія / Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Інклюзія
2. Prebisch R. A critique of peripheral capitalism. CEPAL Review. 1996. № 1(1). Р. 9-71. URL: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12273/253_en.pdf?sequence=1 &isAllowed=y
3. Human Development Report 1997 / UNDP. 1997. Oxford: Oxford University Press. URL: hdr.undp.org/sites/default/files/reports/258/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf
4. Sachs I. Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization Working Paper. 2004. No. 35. Geneva: International Labour Office. URL: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf
5. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/sustainable-development-goals--2017-basseline-national-report.html
6. Про пленарне засідання Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 2018 р. URL: www.un.org/press/en/2018/ga12107.doc.htm
7. Ali I. and H.H. Son. Measuring inclusive growth. Asian Development Review. 2007. № 24(1). Р. 11–31. URL: think-asia.org/bitstream/handle/11540/1704/Volume%2024_No%201_2007_02.pdf?sequence=1
8. Kosiedowski W. Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. 2016. Zeszyt 5. S. 74. URL: www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_14-5-276.pdf
9. Inclusive Wealth Report 2012: Measuring progress toward sustainability. URL: www.ihdp.unu.edu/docs/Publications/Secretariat/Reports/SDMs/IWR%20SDM%20Low%20Resolution.pdf
10. Nicky Pouw and Joyeeta Gupta. Inclusive Development: A Multi-Disciplinary Approach. URL: www.researchgate.net/profile/Nicky_Pouw/publication/315265627_Inclusive_Development_A_Multi-Disciplinary_Issue/links/5a0e043baca27244d28586cd/ Inclusive-Development-A-Multi-Disciplinary-Issue.pdf
11. Довідник для сільського та селищного голови / Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Проект Агроінвест. Київ, 2014. 529 с.
12. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наук. доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України д-ра екон. наук О.М.Бородіної, чл.-кор. НААН України д-ра екон. наук І.В.Прокопи, д-ра екон. наук О.Л.Попової; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2015. 70 с.
13. The Inclusive Development Index 2018: Summary and Data Highlights / The World Economic Forum, committed to improving the state of the world. URL: www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
14. Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. № 10. С. 71–87.
15. Повестка дня для развития. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/51/240 от 15 октября 1997. URL: undocs.org/ru/A/RES/51/240
16. Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности / ФАО. Рим, 2013. URL: www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
17. Проект Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508
18. Проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64742