НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


СТЕПАНОВА Олена Вікторівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Фіскальна стійкість в умовах становлення економіки довголіття

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:35-50https://doi.org/10.15407/eip2019.01.035


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджено процеси впливу зростання державних витрат на охорону здоров'я, спричинені демографічним старінням населення, на стійкість державних фінансів у контексті становлення "економіки довголіття". Проведено сценарну оцінку стійкості державних фінансів в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу, що базується на розрахунку показника фіскального розриву. Зокрема, досліджено "стресовий вплив" зміни показників макроекономічного розвитку та фіскальної позиції на стійкість державних фінансів за умови реалізації історичного сценарію. Доведено суттєвий вплив демографічного старіння населення в Україні на стійкість державних фінансів. Визначено, що у довгостроковій перспективі відбуватиметься кардинальна трансформація "витратного профілю" на охорону здоров'я за статево-віковими групами, що, для прикладу, зумовлена зміщенням споживання цих витрат до населення старших вікових груп та зростання їх частки.
Обґрунтовано потребу збільшення фіскального простору для виконання нормативних вимог законодавства України щодо фінансування охорони здоров'я на основі розрахунку необхідного структурного первинного балансу для подолання фіскального розриву, який запропоновано використовувати як один з орієнтирів для реалізації фіскальної політики з метою досягнення середньострокової та довгострокової стійкості державних фінансів за визначений період фіскального коригування. Запропоновано проведення моніторингу та контролю темпів і факторів зростання витрат на охорону здоров'я у середньостроковій та довгостроковій перспективах; розроблення індикаторів оцінки фіскального простору для охорони здоров'я з урахуванням потенційних змін демографічної структури населення; оцінку трансформації фіскального простору для фінансування охорони здоров'я в умовах становлення економіки довголіття та одночасного дотримання стійкості системи державних фінансів.

Ключові слова: фіскальна стійкість, державні фінанси, охорона здоров'я, фіскальний розрив, демографічне старіння, фіскальний простір, віково-залежні витрати


Стаття українською мовою (cтор. 35 - 50) ЗавантажитиЗавантажень : 270

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼