НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КОСТРИЦЯ Василь Іванович1, БУРЛАЙ Тетяна Вікторівна2

1Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Неформальна та атипова зайнятість як «нова нормальність» у світі та Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:7-34https://doi.org/10.15407/eip2019.01.007


АНОТАЦІЯ ▼

Охарактеризовано сучасне розуміння категорії "нової нормальності" у сфері зайнятості, у тому числі неформальної. Розглянуто два значення категорії "нова нормальність" в економічному дискурсі проблем неформальної зайнятості: перше характеризує неформальну зайнятість як нову об'єктивну норму (як характерне, широко поширене, стійке явище) сьогодення і майбутнього; другий відображає трансформацію сфери зайнятості, в тому числі недекларованої, у процесі створення "нової нормальності" під впливом демографічних змін, глобалізації, цифровізації та інших глобальних трендів. Проаналізовано основні глобальні тенденції, що сприяють унормуванню неформальної та атипової зайнятості у сучасному макроекономічному розвитку, особливу увагу приділено тренду цифровізації та основним соціальним викликам унаслідок його поширення, насамперед звуження поля соціально-трудових відносин, зростання безробіття, поширення неформальної зайнятості. Встановлено чинники, які обумовлюють неформальну трудову діяльність як нову норму функціонування глобального ринку праці. Обґрунтовано ключові системні ризики перетворення неформальної зайнятості на "нову нормальність" соціально-економічного розвитку України, а саме такі: структурна деградація національної економіки; демографічна обмеженість потенціалу довгострокового економічного зростання; загальна інституційна слабкість і посилення інститутів деструкції; висока розбалансованість за професійною структурою попиту та пропозиції робочої сили; законодавча неврегульованість нестандартних (атипових) форм зайнятості; значний дефіцит гідної праці. Зазначено, що одним із пріоритетних завдань вітчизняної політики державного регулювання постає розроблення механізмів протидії і мінімізації впливу охарактеризованих шести системних чинників, який веде до перетворення неформальної та атипової зайнятості в Україні на "нову нормальність" її соціально-економічного поступу.

Ключові слова: нова нормальність, неформальна зайнятість, атипова зайнятість, державна політика зайнятості, системні ризики, Україна


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 34) ЗавантажитиЗавантажень : 337

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼