НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/4

Методи і моделі прогнозування


КЛІЩУК О. В.1

1ДВНЗ "Університет банківської справи"

Монетарний трансмісійний механізм у країнах з низьким рівнем доходу та його низька чутливість

Ekon. prognozuvannâ 2018; 4:129-150https://doi.org/10.15407/eip2018.04.129


АНОТАЦІЯ ▼

Аналізуються причини низького рівня чутливості основних каналів механізму монетарної трансмісії для країн з низьким рівнем доходу. Відзначається, що проблему низької чутливості імпульсу монетарної політики вбачають у короткій часовій історії макроекономічних рядів, що може зменшувати адекватність оцінок моделі, а також у недосконалій структурі фінансових ринків, значному контролі та втручанні центральних банків у валютний ринок. З огляду на ці гіпотези, з метою їх підтвердження була побудована модель структурної авторегресії SVAR. Проаналізувавши нещодавні дослідження у цій сфері, автор пропонує розглянути структурні обмеження як причини, що вплинули на зміни характеру і силу взаємовідносин між змінами механізму передачі шоку монетарної політики для таких країн. Серед головних чинників, що заважають ефективному проведенню центральними банками монетарної політики у країнах з низьким рівнем доходу, також слід назвати низький рівень розвитку фінансових інститутів та їх капіталізації, монополістичну конкуренцію на банківському ринку, а також недосконалість запровадженого монетарного режиму. Тому центральні банки цих країн повинні мати справу з порушенням традиційних взаємовідносин між макроекономічними змінами відповідно до економічної теорії та постулатів монетаризму. Зокрема, класичні порушення правила паритету купівельної спроможності є яскравим прикладом порушення цих взаємозв'язків. Паритетне ціноутворення на активи було спотворене через експансію фінансового капіталу, що спричинила зміни в умовах кредитування, в уподобаннях домогосподарств щодо заощаджень та в торговому балансі.
Як підхід до вимірювання взаємозв'язків між шоками змінних трансмісійного механізму було використано модель структурної векторної авторегресії (SVAR). Наприкінці статті коротко підсумовуються результати імпульсних реакцій змінних монетарної трансмісії для спостережуваних країн. Запропонована рекурсивна модель може бути застосована для моделювання функції реакції монетарної політики для перехідної економіки з недосконалим фінансовим ринком. Наступним перспективним напрямом проведення дослідження з цієї проблематики стане включення до складу каналів передачі імпульсу монетарної політики таких змінних, як шок від монетарної політики, що здійснюється іноземними центральними банками, та шок від надходження фінансового капіталу.

Ключові слова: трансмісія монетарної політики, шок монетарної політики, порушення правила цінових паритетів, країни з низьким рівнем доходу, SVAR


Стаття англійською мовою (cтор. 129 - 150) ЗавантажитиЗавантажень : 256

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼