НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/4

Економіка сільського господарства


МАРТИШЕВ П. А.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Розвиток українського тваринництва та його підтримка в умовах зростання світових цін на зерно

Ekon. prognozuvannâ 2018; 4:93-105https://doi.org/10.15407/eip2018.04.093


АНОТАЦІЯ ▼

Пропонуються підходи щодо підтримки тваринницького сектора України за умов зростання світових цін на фуражні зернові. Важливість теми базується на існуючих диспропорціях агропродовольчого сектора економіки, які виражаються у високій рентабельності виробництва зернових культур та низьких прибутках виробників продукції тваринного походження. Аналіз наукових праць за цією тематикою показує, що у вітчизняній літературі майже відсутній економічний аналіз цінового співвідношення "м'ясо-корми". Водночас численні роботи західних вчених дають можливість зробити важливі висновки. По-перше, ціни на зерно є більш волатильними, ніж ціни на м'ясо-молочну продукцію через низку факторів, головний з яких – низька еластичність попиту. По-друге, не всі тваринницькі субсектори однаково реагують на зміну цін на зерно. Найшвидше ці коливання впливають на ціни продукції птахівництва внаслідок короткого виробничого циклу. Свинарство та скотарство посідають друге та третє місця відповідно. По-третє, ціни на м'ясо мають виражену циклічність, що викликано розходженням між очікуваннями виробників та фактичним балансом попиту і пропозиції. При цьому ціни на корми можуть опосередковано впливати на ці цикли.
Загалом для тваринницького сектора більшим ризиком є раптове зростання цін на корми, ніж зниження цін на м'ясо-молочну продукцію. Так, індекс прибутковості тваринницьких галузей наразі є досить низьким за рахунок зростання гривневих цін на фураж. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України показав, що експорт м'яса в останні роки зростав за рахунок збільшення поставок курятини, у той час як пропозиція яловичини та свинини знизилася. Щодо імпорту, то після падіння у 2015 р. його обсяг почав зростати за рахунок низькоякісної продукції, що свідчить про погану конкурентоспроможність внутрішнього виробника. Після детального аналізу літератури та поточної ситуації на українському ринку запропоновано ряд інструментів для вирішення зазначених проблем, зокрема, застосування "гнучких" дотацій, субсидування вирощування кормових культур, надання продовольчих субсидій населенню, ряд рішень щодо стимулювання експорту та модернізації інфраструктури.

Ключові слова: агропродовольча політика, ціни, тваринництво, волатильність, корми, експорт, імпорт, субсидії


Стаття українською мовою (cтор. 93 - 105) ЗавантажитиЗавантажень : 264

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼