НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШОВКУН Інна Анатоліївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України

Ekon. prognozuvannâ 2018; 4:38-64https://doi.org/10.15407/eip2018.04.038


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядаються питання промислового розвитку в умовах децентралізації владних та економічних повноважень держави, проведення якої започатковано в Україні. Оскільки проблема деіндустріалізації національної економіки залишається дуже гострою, то у цьому дослідженні представлено ті засоби та інструменти щодо її вирішення, які має у своєму арсеналі політика децентралізації. Метою статті стало розкрити зміст децентралізації, узагальнити випробувані у провідних індустріальних країнах підходи до забезпечення економічного зростання та підвищення суспільного добробуту на основі промислового розвитку регіонів, а також обґрунтувати доцільність їх використання в Україні.
Висвітлено сутнісні аспекти децентралізації та розкрито характер її впливу на інвестиційний клімат. Узагальнено підходи до проведення децентралізації повноважень держави та віднаходження ефективних форм забезпечення суспільно-економічного розвитку регіонів на індустріальній основі на прикладах країн – лідерів світової промислово-технологічної сфери. Обґрунтовано доцільність поглиблення процесів децентралізації та промислового розвитку для посилення економічної спроможності регіонів в Україні. Побудовано економетричні моделі, які засвідчили наявність статистично значущого впливу промислового бізнесу та бюджетної децентралізації на добробут населення країни у довгостроковому періоді (2001–2016 рр.). Проведено кластерний аналіз, що підтвердив значний вплив бюджетної децентралізації та розвитку виробничого бізнесу (включаючи промисловий та сільськогосподарський) на рівень добробуту населення у сукупності регіонів країни, а також дав змогу визначити пріоритетність переробної промисловості порівняно з іншими видами виробництва для забезпечення заможності населення регіонів. Показано, що ключем до зміни стану економіки регіонів на краще повинна стати розбудова нового промислового сектора на основі технологій Індустрії 4.0 у руслі стратегії розвитку промислового комплексу країни.

Ключові слова: децентралізація владних та економічних повноважень держави, промисловий розвиток, розвиток регіонів, інвестиційний клімат, локалізація виробництва, галузевий таргетінг, інноваційні кластери, суспільний добробут, спроможність громад


Стаття українською мовою (cтор. 38 - 64) ЗавантажитиЗавантажень : 317

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼