НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/3

Економіка сільського господарства


УДОВА Людмила Олегівна1, ПРОКОПЕНКО Катерина Олексіївна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Нішеві культури – нові перспективи для малих суб'єктів господарювання в аграрному секторі

Ekon. prognozuvannâ 2018; 3:102-117https://doi.org/10.15407/eip2018.03.102


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто значення та економічний потенціал нішевих культур, які здатні значно диверсифікувати зерново-олійний напрям та знизити домінування у сівозміні соняшнику та ріпаку, надмірне вирощування яких значно виснажує верхні шари ґрунту. Висвітлено переваги (висока рентабельність, урізноманітнення сівозміни, диверсифікація виробництва) і недоліки (висока вартість посівного матеріалу та технологій вирощування; нестабільність попиту на більшість нішевих культур; складність пошуку ринку збуту нішевої продукції; реальна рентабельність може виявитись нижчою за очікувану) нішевих куль-тур та запропоновано заходи щодо їх урівноваження. Важливою особливістю нішевих культур є складність масштабування їх виробництва та ресурсовитратність у вирощуванні. Виробництво нішевих продуктів не може стати прерогативою великих суб'єктів господарювання, оскільки вони використовують значні площі земельних угідь в умовах обмежених можливостей, що визначається природними та погодними умовами, застосуванням широкозахватної техніки, систем автоматизованого управління і контролю логістики. На противагу їм малі суб'єкти господарювання можуть застосувати агрономічні заходи, необхідні для вирощування нішевих культур і тому виробництво останніх виступає альтернативою їх функціонування. Економічний потенціал нішевих культур зумовлений високою ціною реалізації та значним, хоча й нестабільним, попитом на агропродовольчому ринку. Вирощування нішевих зернобобових культур є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку малого агробізнесу. За дотримання технологій їх виробництва можна одержати набагато вищий дохід з 1 га зібраної площі, навіть порівняно з окремими високоліквідними зерновими й олійними культурами. Встановлено, що малі господарства не мають можливостей вийти на зовнішні ринки із традиційними культурами, однак вони можуть покращити свою прибутковість завдяки якості та нішевості виробленої продукції, оскільки на таку продукцію постійно зростає попит на світовому ринку.

Ключові слова: аграрний сектор, малі суб'єкти господарювання, нішеві культури, рентабельність сільськогосподарських нішевих культур, експорт нішевих культур


Стаття українською мовою (cтор. 102 - 117) ЗавантажитиЗавантажень : 526

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼