НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЄГОРОВ Ігор Юрійович1, РИЖКОВА Юлія Олександрівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2018; 3:48-64https://doi.org/10.15407/eip2018.03.048


АНОТАЦІЯ ▼

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) визначає необхідність наближення національної практики використання інструментів інноваційної політики до європейських. На сьогодні у країнах ЄС особливу увагу приділяють інноваційному розвитку регіонів на основі розумної спеціалізації. Розумна спеціалізація для дослідницьких та інноваційних стратегій (S3) застосовується переважно у країнах та регіонах ЄС та є основною вимогою для регіонів ЄС, що реалізують програми розвитку за рахунок коштів Європейських структурних та інвестиційних фондів (ESIF).
Ключовою особливістю концепції S3 є те, що вона орієнтована на підтримку унікальних галузей або видів економічної діяльності, які мають бути пов'язані зі спеціалізацією регіонів. У ЄС S3 розглядають як новий інструмент підтримки, що сприятиме зростанню знань у розвинених регіонах, а також стимулюванню розвитку менш розвинених регіонів та країн.
Відповідно до рекомендацій Керівництва з розроблення стратегії S3, цей процес відбувається у шість етапів: 1) аналіз регіонального/національного контексту та потенціалу для інновацій; 2) управління; 3) спільне бачення; 4) визначення пріоритетів; 5) політика, дорожні карти та план дій; 6) інтеграція механізмів моніторингу та оцінки. Тож основна мета дослідження – застосування методології формування S3 для розроблення стратегії розумної спеціалізації в Україні. У статті представлено оцінку наукової та інноваційної системи на національному рівні відповідно до зазначених рекомендацій за кожним із шести етапів, виявлено їх сильні та слабкі сторони. Також репрезентовано т.зв. "колесо оцінювання", що дозволяє візуально представити великий обсяг інформації, отриманої в результаті оцінювання можливостей застосування розумної спеціалізації.
У висновках автори значну увагу приділили головним бар'єрам на етапах розроблення стратегії, які необхідно подолати для успішної імплементації розумної спеціалізації в Україні як на національному так і на регіональному рівнях.

Ключові слова: інноваційна політика, науково-технічна політика, розумна (смарт) спеціалізація, стратегія розумної спеціалізації, регіональна політика, інноваційна система, інноваційна діяльність, пріоритети розвитку


Стаття англійською мовою (cтор. 48 - 64) ЗавантажитиЗавантажень : 344

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼