НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ТВЕРДОХЛІБОВА Діна Вікторівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Теорія і практика використання індикаторів бюджетної стійкості

Ekon. prognozuvannâ 2018; 3:7-47https://doi.org/10.15407/eip2018.03.007


АНОТАЦІЯ ▼

У своїх дослідженнях бюджетно-податкової політики українські вчені долучаються до практики використання індикаторів бюджетної стійкості. Проте деякі дослідники дозволяють собі вільне поводження з формулами цих індикаторів (відкидають окремі складові або вводять нові змінні), що ставить під сумнів результати розрахунків і зроблені на їх основі висновки. У статті розкрито походження формул індикаторів бюджетної стійкості. Наведено виведення одноперіодного бюджетного обмеження у відносних показниках, бюджетного обмеження для скінченого проміжку часу та бюджетного обмеження для нескінченного проміжку часу (міжчасового бюджетного обмеження). Розкрито зміст умови відсутності гри Понці. Показано, як з обмеження для скінченого проміжку часу виводиться формула розрахунку індикатора середньострокової бюджетної стійкості S1, а з міжчасового бюджетного обмеження – формула розрахунку індикатора довгострокової бюджетної стійкості S2. Пояснено значення цих індикаторів та їх складових відповідно до трактувань Європейської Комісії. Виділено параметри, значення яких впливають на значення індикаторів бюджетної стійкості. Показано, які цільові значення державного боргу обирають країни, що складають звіти про бюджетну стійкість. Наведено статті доходів та видатків, вплив яких на стійкість бюджету досліджується різними країнами. Визначено базовий та альтернативний сценарії розрахунків. На прикладі Канади та Європейського Союзу показано, якими є значення параметрів індикатора середньострокової бюджетної стійкості S1 у базовому сценарії та яких значень ці параметри можуть набувати в альтернативних сценаріях. Зазначено, що за допомогою індикаторів бюджетної стійкості оцінюється стійкість бюджету як загального уряду, так і бюджетів нижчих рівнів, а також бюджетів державних фондів соціального страхування. Наведено класифікацію ризиків бюджетній стійкості в середньостроковому та довгостроковому періодах, яку застосовує Європейська Комісія. На прикладі України показана чутливість індикатора середньострокової бюджетної стійкості S1 до зміни значень його параметрів. Проілюстровано процес прийняття рішень з питань бюджетно-податкової політики за допомогою індикаторів бюджетної стійкості S1 та S2. Виділено моменти, на які необхідно звертати увагу при обчисленні значень цих індикаторів .

Ключові слова: бюджетно-податкова політика, бюджетний розрив, бюджетна стійкість, індикатори бюджетної стійкості, бюджетні обмеження


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 47) ЗавантажитиЗавантажень : 303

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼