НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Огляди зарубіжної практики


ХАУСТОВ Володимир Кирилович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:135-150https://doi.org/10.15407/eip2018.02.135


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 135 - 150) ЗавантажитиЗавантажень : 412

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Перспективы развития мировой экономики" (ПРМЭ). Введение и Аналитическое резюме. Октябрь 2017 г. МВФ. URL : www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017.
2. Глобальный инновационный индекс 2017 г.: в рейтингах лидируют Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Соединенное Королівство. Женева, 15-06-2017. PR/2017/808. URL: www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2017/article_0006.html
3. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusions / Council of European Union - Brussels, 23 March 2000. 14 p. URL: www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
4. Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon strategy. Commission оf the European Communities. Brussels, 11.3.2003. COM(2003) 112 final. URL: ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/innovation_policy_updating_union.pdf
5. ЄВРОПА 2020. Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання. Повідомлення Комісії. Європейська Комісія. Брюссель, 03.03.2010 COM(2010)2020 остаточна версія. URL: old.minjust.gov.ua/file/31493.doc
6. Europe 2020. URL: ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
7. Horizon 2020 – the Framework. Programme for Research and Innovation. Communication from the Comission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Commitee and the Commitee of the Regions. Brussels, 30.11.2011. COM(2011) 808 final. URL: ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
8. Новая рамочная программа Европейского Cоюза по научно-технологическому и инновационному развитию "Горизонт 2020" с 2014 г. НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2012. URL: www.ved.gov.ru/moder_innovac/analitic/analytical_materials /obzor_gorizont_2020/
9. European Innovation Scoreboards 2017. European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. URL:
ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards
10. Єгоров І.Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції. Наука та інновації. 2016. № 4. С. 21–23.
11. Єгоров І.Ю. Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України. Вісник НАН України. 2016. № 5. С. 23–25.