НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШІРІНЯН Л. В.1, ШІРІНЯН А. С.2

1Національний університет харчових технологій (м. Київ)
21) Навчально-науковий центр НАН України (Київ); 2) Національний університет харчових технологій (Київ)

Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:76-90https://doi.org/10.15407/eip2018.02.076


АНОТАЦІЯ ▼

Метою статті є дослідження ступеня проникнення страхових компаній з іноземним капіталом (СКІК) на страховий ринок України та виявлення тенденцій показників відкритості українського страхового ринку в сучасних умовах.
Основними аргументами за присутність іноземного капіталу науковці вбачають покращення якості надання послуг і вплив на темп змін ВВП країни. З іншого боку, окреслене питання корелює з проблемою фінансової безпеки ринку.
У роботі розглянуто діяльність СКІК за 2007–2017 рр. і використано авторську методологію комплексної оцінки відкритості ринку на основі коефіцієнтів відкритості ринку за кількістю СКІК, за іноземним капіталом, за активами, за обсягом страхових послуг, за операціями перестрахування, за імпортом і експортом послуг; коефіцієнтів концентрації та ємності страхування.
Більшість СКІК мають іноземний капітал з Кіпру, Австрії, Великої Британії, Нідерландів і є лідерами за обсягом страхових премій та страхових виплат. Дані свідчать, що значення валових премій, обсягів експорту та імпорту страхових послуг, наведені в доларах США, значно зменшилися. Показано, що кількість українських страхових компаній і СКІК після 2008 р. щороку зменшуються.
Виявлено, що за показником премій страховий ринок після 2014 р. став відкритим та сильно залежним; за показниками імпорту та експорту – закритим і автономним. За кількістю СКІК, за часткою іноземного капіталу і за показником перестрахування страховий ринок Україні є відкритим і оптимальним, коли забезпечено національні переваги.
Детальний аналіз показав, що по роках показник концентрації для перших трьох СКІК становить близько 9,22%, що свідчить про відсутність монополізації з боку СКІК, хоча останніми роками показник концентрації має тенденцію до збільшення. Значення ємності страхування для СКІК є невисоким, на рівні 0,56%, що свідчить про фактичну відсутність впливу діяльності СКІК на формування ВВП.

Ключові слова: страховики з іноземним капіталом, проникнення, відкритість ринку, концентрація, ємність страхування, іноземний капітал, перестрахування


Стаття українською мовою (cтор. 76 - 90) ЗавантажитиЗавантажень : 395

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼